Regionální politika ve vaší zemi


Politika soudržnosti způsobilost 2014-2020
Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené Chorvatsko Portugalsko Španělsko Francie

Regionální politika

Regionální politika EU se především opírá o investice. Podporuje vznik nových pracovních míst, konkurenceschopnost, hospodářský růst, vyšší kvalitu života a udržitelný rozvoj. Tyto investice přispívají rovněž ke splnění strategie Evropa 2020.

Spektrometr nukleární magnetické rezonance s magnetickým polem 295krát silnějším, než jaké má Země, umožní vědcům......
Od roku 2017 Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR), celoevropská síť příhraničních a přeshraničních regionů,......
Ke stažení je k dispozici zimní vydání časopisu Panorama, které zároveň představuje konec jedné éry. Naše 75. vydání......
Čtyři velké rybníky se vzácnými rostlinnými společenstvy, které se nachází v přírodní rezervaci Bažantula v Poodří, se......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset