Regionální politika ve vaší zemi


Politika soudržnosti způsobilost 2014-2020
Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené Chorvatsko Portugalsko Španělsko Francie
Komise dnes učinila další důležitý krok, aby pomohla členským státům, regionálním a místním orgánům a partnerům řešit následky agrese Ruska proti Ukrajině, když přijala „flexibilní pomoc územím......
Dnešním dnem začíná první festival věnovaný Novému evropskému Bauhausu (NEB) pořádaný Komisí.......
Komise přijala dohodu o partnerství s Českem, v níž se stanoví investiční strategie Česka v rámci politiky soudržnosti v hodnotě 21,4 miliardy eur na období 2021–2027.......
Komise dnes oznámila tři nové výzvy k předkládání návrhů, díky nimž se Nový evropský Bauhaus (NEB) stane skutečností. Podpora je konkrétně určena občanům, městům i menším městům, aby se projekt Nový......

Twitter