Safe COVID-19 vaccines for Europeans

Regionální politika ve vaší zemi


Politika soudržnosti způsobilost 2014-2020
Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené Chorvatsko Portugalsko Španělsko Francie
Evropská komise dnes zveřejnila nové technické pokyny na období 2021–2027 týkající se prověřování infrastrukturních projektů z hlediska klimatického dopadu.......
Evropská komise dnes předložila dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti EU, v níž jsou uvedeny problémy a obavy, s nimiž se potýkají, a zdůraznila některé z nejslibnějších příležitostí, které se těmto......
Komise dnes vyplatila 800 milionů eur ve formě plateb z NextGenerationEU, což je dočasný nástroj pro financování oživení Evropy a podporu ekologičtější, digitálnější a odolnější ekonomiky po pandemii.......
Evropská komise vítá, že Evropský parlament schválil politické dohody o legislativním balíčku pro politiku soudržnosti na období 2021–2027 ve výši 373 miliard eur a že oba spolunormotvůrci balíček......

Twitter