Regionální politika ve vaší zemi


Politika soudržnosti způsobilost 2014-2020
Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené Chorvatsko Portugalsko Španělsko Francie

Regionální politika

Regionální politika EU se především opírá o investice. Podporuje vznik nových pracovních míst, konkurenceschopnost, hospodářský růst, vyšší kvalitu života a udržitelný rozvoj. Tyto investice přispívají rovněž ke splnění strategie Evropa 2020.

Toto letní vydání časopisu Panorama, které je nyní k dispozici ke stažení, obsahuje hlavní článek o reakci EU na krizi, kterou......
Interreg, vlajkový program EU pro spolupráci napříč hranicemi na státní a regionální úrovni, oslavuje 30 let společných......
Cílem projektu financovaného z EFRR v přeshraničním regionu mezi Slovenskem a Českou republikou je ukázat, jak lze zajistit, aby lesy byly odolnější vůči......
László Palkovics, maďarský ministr pro inovace a technologie, popisuje výhled na příští programové období, během kterého bude......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

PEER LEARNING

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER has improved its offer of peer learning on regional policy by adding a new option for organising online exchanges.

TAIEX REGIO