Regionální politika ve vaší zemi

Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené Chorvatsko Portugalsko Španělsko Francie

Regionální politika

Regionální politika EU se především opírá o investice. Podporuje vznik nových pracovních míst, konkurenceschopnost, hospodářský růst, vyšší kvalitu života a udržitelný rozvoj. Tyto investice přispívají rovněž ke splnění strategie Evropa 2020.

Vilius Šapoka, litevský ministr financí, mluví o tom, jak jeho země využívá investice z EU k podpoře konkurenceschopnosti a produktivity. Litva moudře......
Ronald Hall, přední externí odborník a bývalý hlavní poradce GŘ REGIO, vysvětluje svůj osobní pohled na unijní program Mezinárodní......
V tomto projektu financovaném EFRR budou poskytnuty finanční prostředky na montáž nové výkonné nabíjecí stanice pro elektromobily......
Počátkem roku 2018 se program Interreg Europe zaměřil na to, jaký vliv mají projekty meziregionální spolupráce na změny politiky a jakým jsou......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset