Реконструкцията на два туристически обекта в България и Сърбия увеличава предлаганите възможности за туризъм

Възможностите за туризъм в трансграничния район България — Сърбия се увеличиха благодарение на реконструкцията на два важни в културно отношение туристически обекта. Раннохристиянската базилика в крепостта Кастра ад Монтанезиум в Монтана, България, и крепостта Калето в град Пирот, Сърбия, бяха консервирани, защитени и експонирани.

Допълнителни

 
The Fortress of Kale in the City of Pirot, Serbia ©Aleksander Ciric and Deyan Dimitrov The Fortress of Kale in the City of Pirot, Serbia ©Aleksander Ciric and Deyan Dimitrov

" Тази грандиозна сграда става все по-привлекателна за туристи и посетители. Наред с други културни забележителности бихме искали да видим как Момчиловата крепост допринася за туристическото и икономическото развитие на града. Фактът, че Пирот притежава сертификата Film Friendly е благоприятен фактор за цялото начинание. Сертификатът бе издаден от Сръбската филмова асоциация на 20 обекта, като сръбската средновековна крепост в Пирот е един от тях. "

Братислав Златков, директор, Туристическа организация на Пирот

Преди изпълнението на проекта гражданите нямаха възможност за достъп до двата исторически обекта от съображения за сигурност. Обектите се намират на привлекателни местоположения и в двата града. Обновените сгради станаха центрове за развлечение, образование и туризъм. 

Раннохристиянската базилика в Монтана бе реставрирана от основи, докато в крепостта Калето бе реконструирана цялата сграда. В рамките на проекта е създаден и туристически пътеводител за двата града, а в крепостта Калето бяха изградени нови експозиции. Бе разработено мобилно приложение за крепостта, включващо виртуални 3D обиколки, които връщат посетителите назад във времето.

Съхраняване на автентичността

И двата обекта се разглеждат като важни в културно отношение и са защитени и в двете държави. Това означава, че работата по реконструкцията им трябваше да запази оригиналния вид на сградите и да следва конкретни насоки.

Кастра ад Монтанезиум е римски комплекс. Проектът предостави възможност за широкомащабна реконструкция на раннохристиянската базилика, построена от Константин Велики в периода 306—337 г. от н.е. Посетителите преминават през обновената базилика, която е свързана с по-рано възстановената крепост. Инсталирано е осветление и оборудване за видеонаблюдение за охрана на комплекса. Градините, заобикалящи базиликата, бяха повторно залесени и благоустроени. 

Средновековна крепост

Крепостта Калето, позната също като Момчиловата крепост, е била средновековно военно укрепление. Реставрацията запазва автентичността на обекта като част от градската архитектура и пространствената визия на град Пирот. 

Разработването на изложбени експозиции във вътрешността на крепостта има за цел да приближи още повече посетителите към историята на Пирот, с различни експонати за туристи, за деца и за научни работници. Те включват презентации на крепостта чрез методите за виртуална и разширена реалност. Мобилното приложение, наречено „Град Момчил“, съдържа виртуални 3D обиколки, които превеждат посетителите през римския период и четиринадесети век до наши дни.

По проекта пряко бяха създадени три работни места в крепостта в Пирот, с планове за наемане на още двама служители през 2019 г. Увеличението на броя на посетителите в двете области допринесе и за разрастването на частни дружества, предлагащи туристически услуги.

Общ размер на инвестициите и финансирането от ЕС

Общият размер на инвестициите за проекта „Консервация, реставрация и експониране на раннохристиянска базилика и средновековна крепост в трансграничния регион“ възлиза на 695 167 EUR, като приносът на Европейския фонд за регионално развитие е 505 263 EUR чрез „Инструмент за предприсъединителна помощ II“ — Оперативна програма за програмния период 2014—2020 г. Инвестицията е по приоритетна ос 1: „Устойчив туризъм“.

Дата на проекта

10/04/2019