Elaborarea strategiilor UE

Strategia politică generală a UE este stabilită în comun de către:

  • Consiliul European (șefii de stat sau de guvern ai celor 28 de state membre)
  • președintele Consiliului European
  • președintele Comisiei.

Comisia propune apoi politicile și reglementările necesare pentru aplicarea strategiei respective.

Planificarea strategică și ciclul de programareCum se elaborează politicile UE

Planuri de acțiune pe 12 luni

La sfârșitul fiecărui an calendaristic, Comisia include în programul său de lucru un plan de acțiune pentru următoarele 12 luni. Acesta „traduce” prioritățile politice în acțiuni concrete.

Programul de lucru pentru 2016Discursul privind starea Uniunii în 2016 (Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene)

O mai bună legiferare: de ce și cum

Cu ajutorul Agendei sale pentru o mai bună reglementare, Comisia elaborează și evaluează politicile și normele UE în așa fel încât acestea să își atingă obiectivele în cel mai eficient și mai eficace mod cu putință.

Ce face UE pentru a îmbunătăți legislația europeană

Solidaritatea UE

Corpul european de solidaritate le oferă tinerilor cu vârsta între 18 și 30 de ani șansa de a face voluntariat sau de a presta activități remunerate pentru a ajuta comunitatea și societatea în ansamblu, dobândind, în același timp, experiență de viață și competențe profesionale inestimabile.

Mai multe despre solidaritatea UE
Strategii pe domenii de politică

Strategia până în 2019

O dată la 5 ani, la începutul mandatului fiecărei Comisii, președintele acesteia stabilește prioritățile care trebuie urmărite de-a lungul mandatului respectiv. Acestea reflectă agenda strategică a Consiliului European și rezultatele discuțiilor dintre grupurile politice din cadrul Parlamentului European.

Repere pentru activitățile UE până în 2019:
Agenda strategică pentru Uniune într-o lume în schimbare [109 KB]
(Consiliul European, 2014)

Repere pentru activitățile Comisiei până în 2019: 
Un nou început pentru Europa: Agenda mea pentru locuri de muncă, creștere, echitate și schimbări democratice [1.8 MB]
(Comisia Europeană, 2014)

Cele 10 priorități ale Comisiei pentru 2015-2019

Plan de investiții

Comisia a propus un plan de investiții menit să deblocheze investiții publice și private de cel puțin 315 miliarde EUR, în perioada 2015-2017. Acesta vizează, de asemenea, reducerea numărului de reglementări și utilizarea mai inteligentă a resurselor financiare existente.

Mai multe despre Planul de investiții

Semestrul european

UE a înființat semestrul european în 2010 pentru a permite coordonarea politicilor economice ale țărilor membre, astfel încât acestea să facă față mai bine provocărilor economice globale.

Mai multe despre semestrul european