Cum se elaborează strategia UE

Strategia politică generală a UE este stabilită în comun de către:

  • Consiliul European (șefii de stat sau de guvern ai celor 28 de state membre)
  • președintele Consiliului European
  • președintele Comisiei

Comisia propune apoi politicile și reglementările necesare pentru aplicarea strategiei respective.

Cum se stabilesc prioritățileProcesul decizionalDocumente de strategie

 

O mai bună legiferare: de ce și cum

Cu ajutorul Agendei sale pentru o mai bună reglementare, Comisia elaborează și evaluează politicile și normele UE în așa fel încât acestea să își atingă obiectivele în cel mai eficient și mai eficace mod cu putință.

Ce face UE pentru a îmbunătăți legislația europeană

Planuri de acțiune pe 12 luni

La sfârșitul fiecărui an calendaristic, Comisia include în programul său de lucru un plan de acțiune pentru următoarele 12 luni. El prezintă modalitățile prin care pot fi transpuse în practică prioritățile politice.

Programul de lucruDiscursul privind starea Uniunii în 2016 (Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene)


Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD)

Comisia acționează ferm pentru atingerea obiectivelor stabilite în Agenda 2030. 

Obiectivele de dezvoltare durabilă

Solidaritatea UE

Corpul european de solidaritate le oferă tinerilor cu vârsta între 18 și 30 de ani șansa de a face voluntariat sau de a presta activități remunerate pentru a ajuta comunitatea și societatea în ansamblu, dobândind, în același timp, experiență de viață și competențe profesionale inestimabile.

Mai multe despre solidaritatea UE

Piața unică digitală

Sectorul digital este un element central al strategiei Comisiei Europene – piața unică digitală este de altfel una din cele 10 priorități ale Comisiei actuale. Obiective: multiplicarea oportunităților pe care le aduce universul digital pentru cetățeni și întreprinderi și consolidarea poziției Europei ca lider mondial în economia digitală.

Mai multe despre piața unică digitală

Strategia până în 2019

O dată la 5 ani, la începutul mandatului fiecărei Comisii, președintele acesteia stabilește prioritățile care trebuie urmărite de-a lungul mandatului respectiv. Acestea reflectă agenda strategică a Consiliului European și rezultatele discuțiilor dintre grupurile politice din cadrul Parlamentului European.

Priorități pentru activitățile UE până în 2019:
Agenda strategică pentru Uniune într-o lume în schimbare 
(Consiliul European, 2014)

Orientări pentru politicile Comisiei până în 2019: 
Un nou început pentru Europa: locuri de muncă, creștere, echitate și schimbări democratice [1,8 MB]
(Comisia Europeană, 2014)

Cele 10 priorități ale Comisiei pentru 2015-2019

Planul de investiții

Comisia a lansat un plan de investiții menit să deblocheze investiții publice și private de cel puțin 315 miliarde EUR în perioada 2015-2017. Acesta vizează, de asemenea, reducerea numărului de reglementări și utilizarea mai inteligentă a resurselor financiare existente.

Mai multe despre Planul de investiții

Semestrul european

UE a lansat semestrul european în 2010 pentru a permite coordonarea politicilor economice ale statelor sale membre, astfel încât să facem față mai bine provocărilor economice de la nivel global.

Mai multe despre semestrul european