Ce credeți despre inițiativele Comisiei?

Comisia și-a propus să asculte cu și mai multă atenție părerile cetățenilor și ale părților interesate, aspect care face parte din Agenda sa pentru o mai bună reglementare. Scopul este ca reglementările și politicile UE să răspundă nevoilor europenilor, pornind de la date concrete. Aceste pagini vă permit să ne trimiteți opiniile și sugestiile dumneavoastră cu privire la inițiativele Comisiei, în etapele principale ale procesului legislativ și ale ciclului de elaborare a politicilor.

Cum decurg lucrurile – scurt material video

Toate inițiativele – Căutare

Ideile de pornire – Foile de parcurs și evaluările inițiale ale impactului

Ideile de la care plecăm atunci când propunem noi politici și reglementări sunt prezentate în documente denumite foi de parcurs și evaluări inițiale ale impactului. Comisia realizează și evaluări și „verificări ale adecvării” legislației existente. Pentru aceste tipuri de documente, aveți la dispoziție 4 săptămâni pentru a vă formula observațiile.

Spuneți-ne ce credeți despre o foaie de parcurs sau despre o evaluare inițială a impactului

Colectarea de opinii și date concrete – Consultările publice

Consultările publice ne permit să aflăm opinia dumneavoastră cu privire la domeniul de aplicare, prioritățile și valoarea adăugată a acțiunilor UE în contextul noilor inițiative sau al evaluărilor politicilor și normelor existente. Chestionarele sunt formulate în funcție de temă și de publicul țintă. Consultările publice sunt deschise participării timp de 12 săptămâni.  

Participați la o consultare publică

Sugestii înainte de definitivarea unei reglementări – Propunerile legislative

Odată ce Comisia a finalizat o propunere legislativă și a înaintat-o spre adoptare Parlamentului European și Consiliului, aveți din nou posibilitatea să formulați observații. Pentru propunerile legislative ale Comisiei, aveți la dispoziție 8 săptămâni pentru a vă formula observațiile. La final, contribuțiile primite sunt transmise și Parlamentului European și Consiliului.

Spuneți-ne ce credeți despre o propunere legislativă a Comisiei

Norme tehnice sau actualizări — Proiectele de acte delegate și de acte de punere în aplicare

Uneori, reglementările UE adoptate de Parlamentul European și Consiliu conțin dispoziții specifice care îi permit Comisiei:

  • să modifice reglementările respective sau să completeze anumite elemente neesențiale –  prin așa-numitele „acte delegate”
  • să asigure aplicarea uniformă a reglementării peste tot în UE, stabilind cum trebuie făcut acest lucru – prin așa-numitele „acte de punere în aplicare”

Pentru proiectele de acte delegate și de punere în aplicare, aveți la dispoziție 4 săptămâni pentru a vă formula observațiile.

Spuneți-ne ce credeți despre un proiect de act delegat sau de punere în aplicare

Simplificarea și îmbunătățirea legislației existente – Reducerea poverii administrative

Puteți să ne transmiteți oricând idei de simplificare și îmbunătățire a reglementărilor și inițiativelor existente, astfel încât să reducem povara administrativă și să obținem mai rapid rezultatele dorite. Platforma REFIT poate să analizeze sugestiile dumneavoastră și să le includă în recomandările pe care le trimite Comisiei.

Sugerați modalități de a simplifica o reglementare UE

Reguli privind formularea observațiilor

Pentru a ne putea trimite observații, trebuie să dețineți un cont „EU Login”. Dacă nu aveți un astfel de cont, faceți clic pe butonul „Creare cont”, pe pagina inițiativei în cauză. Alternativ, vă puteți conecta utilizând unul din conturile dumneavoastră de pe rețelele sociale.

Cu excepția răspunsurilor la consultările publice, toate contribuțiile primite vor fi publicate instantaneu pe acest site, putând fi vizualizate de toți cititorii. De aceea, vă rugăm să vă angajați că veți respecta regulile privind formularea observațiilor. În caz contrar, contribuția dumneavoastră poate fi ștearsă.

Pentru a asigura transparența, invităm toate organizațiile și persoanele ale căror activități urmăresc să influențeze procesul decizional al Uniunii să se înscrie în Registrul de transparență al UE înainte de a-și trimite sugestiile și observațiile.

Politica lingvistică

În această secțiune, Comisia oferă informațiile în cât mai multe limbi oficiale ale UE cu putință. Ne propunem ca cel puțin informațiile de bază care descriu inițiative, cum ar fi titlurile și rezumatele, să fie disponibile în toate limbile oficiale ale UE. În unele cazuri, informațiile detaliate sunt disponibile doar într-una sau în câteva limbi. Puteți totuși să trimiteți observații în oricare din limbile oficiale ale UE.

Chestionarele de consultare publică sunt disponibile cel puțin în engleză, franceză și germană și, de multe ori, și în alte limbi ale UE. Chestionarele de consultare publică referitoare la noile inițiative prevăzute în programul de lucru al Comisiei sunt în general disponibile în 23 de limbi oficiale ale UE. Când ajungeți pe pagina unui chestionar, utilizați selectorul de limbi din partea de sus a paginii pentru a alege limba preferată. 

Mai multe despre politica lingvistică pentru acest site

Căutarea unei inițiative

Puteți filtra inițiativele după temă, tip, dată etc. Faceți clic pe inițiativa care vă interesează pentru a vedea până când puteți formula observații.

Toate inițiativele – Căutare

Abonați-vă la notificări

Dacă doriți să vă anunțăm când lansăm o nouă inițiativă într-un domeniu care vă interesează sau să urmăriți evoluția unei inițiative anume, abonați-vă la notificări.
Veți primi maximum un e-mail pe zi și veți putea modifica oricând preferințele de notificare.

Autentificare / Creare cont

Ultimele inițiative