Kuidas valmib ELi strateegia?

ELi üldise poliitilise strateegia koostavad ühiselt:

  • Euroopa Ülemkogu – ELi 28 liikmesriigi valitsusjuhid ja riigipead
  • Euroopa Ülemkogu eesistuja
  • Euroopa Komisjoni president

Ettepanekud strateegia rakendamiseks vajaliku tegevuse ja õigusaktide kohta esitab Euroopa Komisjon.

Strateegilise planeerimise ja programmitöö tsükkel Kuidas kujundatakse ELi poliitikat?

12-kuulised tegevuskavad

Iga kalendriaasta lõpus esitatakse komisjoni tööprogrammis järgmise 12 kuu tegevuskava. Selles kirjeldatakse konkreetset tegevust poliitiliste prioriteetide saavutamiseks.

2016. aasta tööprogramm Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri 2015. aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus

Parem õigusloome: miks ja kuidas?

Komisjon kujundab parema õigusloome tegevuskava abil ELi poliitikat ja õigust ning hindab neid nii, et need täidaks oma eesmärke kõige tulemuslikumal ja optimaalsemal viisil.

Kuidas EL koostab paremaid õigusakte?

Strateegia aastani 2019

Iga viie aasta tagant, kui tööd alustab Euroopa Komisjoni uus koosseis, esitab komisjoni president esmatähtsad valdkonnad, millele eelseisval ametiajal keskenduda. Prioriteetide valik põhineb ELi nõukogu strateegilisel tegevuskaval ning Euroopa Parlamendi poliitiliste fraktsioonidega peetud kõnelustel.

ELi tegevuse aluseks olevad prioriteedid aastani 2019:
ELi strateegiline tegevuskava muutuste ajajärgul [109 KB]
(Euroopa Ülemkogu, 2014)

Euroopa Komisjoni poliitilised suunised aastani 2019: 
Euroopa uus algus: töökohtade loomine, majanduskasv, õiglus ja demokraatlikud muutused [1,8 MB]
(Euroopa Komisjon, 2014)

Komisjoni 10 prioriteeti aastateks 2015–2019

Investeerimiskava kohta

Komisjon on teinud ettepaneku investeerimiskava kohta, mille raames tehakse aastatel 2015–2017 kättesaadavaks vähemalt 315 miljardi euro ulatuses avaliku ja erasektori investeeringuid. Kavas keskendutakse ka reguleerimise vähendamisele ja olemasolevate rahaliste vahendite arukamale kasutamisele.

Lisateave investeerimiskava kohta