Kuidas valmib ELi strateegia?

ELi üldise poliitikastrateegia kavandavad ühiselt:

  • Euroopa Ülemkogu – ELi 28 liikmesriigi valitsusjuhid ja riigipead
  • Euroopa Ülemkogu eesistuja
  • Euroopa Komisjoni president

Ettepanekud strateegia rakendamiseks vajaliku poliitika ja õigusaktide kohta esitab Euroopa Komisjon.

Prioriteetide seadmineOtsuste tegemineStrateegiadokumendid

 

Parem õigusloome: miks ja kuidas?

Parema õigusloome tegevuskava abil kujundab ja hindab komisjon ELi poliitikat ja õigusakte, et need täidaksid oma eesmärke kõige tulemuslikumal ja optimaalsemal viisil.

Kuidas EL koostab paremaid õigusakte?

12-kuulised tegevuskavad

Iga kalendriaasta lõpus esitatakse komisjoni tööprogrammis järgmise 12 kuu tegevuskava. Selles kirjeldatakse konkreetset tegevust poliitiliste prioriteetide saavutamiseks.

TööprogrammKomisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri 2015. aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus


Säästva arengu eesmärgid

Komisjon on täielikult pühendunud 2030. aastaks seatud eesmärkide saavutamisele. 

Säästva arengu eesmärgid

ELi solidaarsus

Euroopa solidaarsuskorpus annab 18–30-aastastele noortele võimaluse teha vabatahtlikku või tasustatud tööd ning aidata kogukonda ja ühiskonda laiemalt, omandades samal ajal väärtuslikke oskusi ja kogemusi.

Lisateave ELi solidaarsuse kohta

Digitaalne ühtne turg

Digivaldkond on Euroopa Komisjoni strateegia keskmes ning digitaalne ühtne turg on üks selle kümnest prioriteedist. Strateegia eesmärk on avada digimaailma võimalused inimestele ja ettevõtetele ning seista Euroopa liidripositsiooni eest maailma digimajanduses.

Lisateave digitaalse ühtse turu kohta

Strateegia aastani 2019

Iga viie aasta tagant, kui tööd alustab Euroopa Komisjoni uus koosseis, määrab komisjoni president kindlaks esmatähtsad valdkonnad, millele eelseisval ametiajal keskendutakse. Prioriteetide valik põhineb ELi nõukogu strateegilisel tegevuskaval ning Euroopa Parlamendi poliitiliste fraktsioonidega peetud kõnelustel.

ELi tegevuse aluseks olevad prioriteedid aastani 2019:
ELi strateegiline tegevuskava muutuste ajajärgul [109 KB]
(Euroopa Ülemkogu, 2014)

Euroopa Komisjoni poliitilised suunised aastani 2019: 
Euroopa uus algus: töökohtade loomine, majanduskasv, õiglus ja demokraatlikud muutused [1,8 MB]
(Euroopa Komisjon, 2014)

Komisjoni 10 prioriteeti aastateks 2015–2019

Investeerimiskava

Komisjon on koostanud investeerimiskava, mis võimaldab aastatel 2015–2017 kasutusele võtta vähemalt 315 miljardi euro ulatuses avaliku ja erasektori investeeringuid. Kavas keskendutakse ka reguleerimise vähendamisele ja olemasolevate rahaliste vahendite arukamale kasutamisele.

Lisateave investeerimiskava kohta

Euroopa poolaasta

Selleks et adekvaatselt reageerida ülemaailmsetele majandusprobleemidele, võttis Euroopa Liit 2010. aastal kasutusele liikmesriikide majanduspoliitika koordineerimise tsükli, mida nimetatakse Euroopa poolaastaks.

Lisateave Euroopa poolaasta kohta