Andke komisjoni algatuste kohta tagasisidet

Euroopa Komisjon on vastu võtnud parema õigusloome tegevuskava, mille üheks eesmärgiks on tihedam suhtlemine kodanike ja huvirühmadega. ELi poliitikastrateegiad ja õigusaktid peaksid põhinema tõenditel ning vastama kodanike ja huvirühmade vajadustele. Selle veebisaidi vahendusel saate poliitikakujunduse ja õigusloome põhietappides komisjoniga oma seisukohti jagada.

Lühivideos tutvustatakse, kuidas see praktikas toimub.

Algatuste otsing

Esialgsed ideed – Tegevuskavad ja esialgsed mõjuhinnangud

Uued poliitikastrateegiate ja õigusaktide ideed visandatakse tegevuskavades ja esialgsetes mõjuhinnangutes. Samuti kavandatakse kehtivate õigusaktide hindamisi ja toimivuskontrolle. Teil on pärast avaldamist tagasiside andmiseks aega 4 nädalat.

Andke tagasisidet tegevuskavade ja esialgsete mõjuhinnangute kohta

Tõendite kogumine – Avalikud konsultatsioonid

Avalikud konsultatsioonid on teie võimalus ELi uute algatuste või kehtivate strateegiate ja õigusaktide hindamise kohta oma arvamust avaldada. Konsultatsioonis osalemiseks tuleb vastata spetsiaalselt koostatud küsimustikule. Avalikud konsultatsioonid kestavad 12 nädalat.

Osalege avalikes konsultatsioonides

Seadusandlikud ettepanekud – Arvamuse avaldamine enne õigusakti lõplikustamist

Kui komisjon on seadusandliku ettepaneku heaks kiitnud ning esitanud selle vastuvõtmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule, on teil oma arvamuse esitamiseks veel üks võimalus. Komisjoni ettepanekute kohta saab seisukohti esitada 8 nädalat. Pärast seda edastatakse need Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Andke tagasisidet komisjoni seadusandlike ettepanekute kohta

Tehnilised eeskirjad või ajakohastamine – Delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide ettepanekud

Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt vastu võetud ELi õigusaktides võivad olla sätted, millega antakse komisjonile volitused:

  • muuta või täiendada õigusaktide mitteolemuslikke aspekte. Seda tehakse delegeeritud õigusaktiga;
  • kehtestada tingimused olemasolevate õigusaktide ühetaoliseks rakendamiseks kogu ELis. Seda tehakse rakendusaktiga.

Delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide kohta saab tagasisidet anda 4 nädalat.

Andke tagasisidet rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide kohta

Kehtivate õigusaktide lihtsustamine ja täiustamine – Kergenda koormat!

Teie ideed ja soovitused selle kohta, kuidas kehtivaid õigusakte ning algatusi lihtsustada ja täiustada, on teretulnud igal ajal. REFITi töörühm võib teie ettepanekud läbi vaadata ja võtta neid soovitusi esitades vastavalt võimalusele arvesse.

Esitage oma ettepanekud ELi õigusnormide lihtsustamiseks

Tagasiside andmise eeskirjad

Tagasiside andmiseks peate looma EU Logini konto, klõpsates nupul „Registreeru“, mille leiate kõnealuse algatuse veebilehelt. Samuti saate tagasiside andmiseks kasutada mõnda oma sotsiaalmeedia kontodest.

Kogu tagasiside, välja arvatud avalikes konsultatsioonides esitatud vastused, avaldatakse kohe sellel veebisaidil. Seega saate jälgida ka seda, mida teised on arvanud. Seepärast peab tagasiside alati vastama tagasiside andmise eeskirjadele. Vastasel juhul võidakse see eemaldada.

Läbipaistvuse huvides palutakse kõikidel organisatsioonidel, mis soovivad mõjutada ELi otsuste tegemist, end enne tagasiside esitamist ELi läbipaistvusregistris registreerida.

Keelepoliitika

Selles jaotises pakub komisjon teavet  võimalikult paljudes ELi ametlikes keeltes. Teeme kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadavaks vähemalt algatusi käsitleva põhiteabe (nagu pealkirjad ja kokkuvõtted). Mõnel juhul on üksikasjalik teave kättesaadav vaid ühes või mõnes keeles. Vaatamata sellele saate tagasisidet anda mis tahes ELi ametlikus keeles.

Avalikud konsultatsioonid on kättesaadavad vähemalt inglise, prantsuse ja saksa keeles ning sageli ka enamates ELi ametlikes keeltes. Avalikud konsultatsioonid, mis on seotud komisjoni tööprogrammis loetletud uute algatustega, on üldiselt kättesaadavad 23 ELi ametlikus keeles. Kui jõuate küsimustiku lehele, kasutage lehekülje ülaosas olevat keelevalikut, et valida teile sobiv keel.

Lisateave selle veebisaidi keelepoliitika kohta

Algatuste otsing

Algatuste otsimiseks on mitmesuguseid võimalusi, sh teema, liigi või kuupäeva järgi. Klõpsake algatusel, et näha, kas see on tagasiside andmiseks avatud.

Algatuste otsing

Tellige meie veebisaidi teateid

Teil on võimalik tellida e-posti teateid, et olla kursis uute algatustega teile huvipakkuvates teemavaldkondades või jälgida konkreetse algatuse arengut.
Teile ei saadeta üle ühe e-kirja päevas ja te saate oma tellimuse eelistusi igal ajal muuta.

Logi sisse / Registreeru

Hiljutised algatused