Jak vzniká politická strategie EU

Celkovou politickou strategii EU připravují společně:

  • Evropská rada - nejvyšší představitelé 28 členských zemí EU
  • Předseda Evropské rady
  • Předseda Komise

Evropská komise pak předkládá konkrétní návrhy předpisů, kterými se strategie realizuje.

Strategické plánování a programový cyklus Jak vzniká politika EU

12měsíční akční pány

Na konci každého kalendářního roku se připraví akční plán na dalších 12 měsíců. Je vždy obsažen v pracovním programu Komise. Uvádí, kterými konkrétními opatřeními se budou politické priority realizovat.

Pracovní program Projev předsedy Komise Jeana-Clauda Junckera o stavu Unie za rok 2016

Zlepšení právní úpravy: proč a jak

Komise na základě programu zlepšování právní úpravy vytváří a hodnotí politiky a právní předpisy EU tak, aby stanovených cílů dosahovaly co nejúčinnějším způsobem.

Jak EU vytváří lepší právní úpravu

Solidarita v EU

Evropský sbor solidarity nabízí mladým lidem ve věku 18–30 let příležitost zapojit se do dobrovolnických nebo profesních projektů na pomoc lidem v těžké životní situaci a či komunitám. V konečném důsledku tak budou moci přispět k rozvoji celé společnosti a při tom získat cenné zkušenosti a dovednosti.

Další informace o solidaritě v EU
Strategie podle jednotlivých oblastí

Strategie do roku 2019

Na začátku každého nového funkčního období Komise, tj. každých 5 let, určí předseda Komise nové prioritní oblasti. Vycházejí ze strategické agendy Rady EU a z diskusí s politickými skupinami Evropského parlamentu.

Priority Evropské unie na období do roku 2019:
Strategická agenda pro Unii v čase změn [109 KB]
(Evropská rada, 2014)

Politické směry Komise do roku 2019: 
Nový začátek pro Evropu: zaměstnanost, růst, spravedlnost a demokratická změna  [1,8 MB]
(Evropská komise, 2014)

10 souvisejících priorit na období 2015–2019

Investiční plán

Komise navrhla investiční plán, podle něhož se má v letech 2015-2017 mobilizovat nejméně 315 miliard eur veřejných a soukromých investic. Plán se rovněž zaměřuje na snižování regulační zátěže a účelnější využívání stávajících finančních zdrojů.

Další informace o investičním plánu

Evropský semestr

EU zavedla v roce 2010 evropský semestr v zájmu koordinace hospodářských politik členských států EU, aby bylo možné lépe čelit globálním ekonomickým výzvám.

Další informace o evropském semestru