Как се изготвя стратегията на ЕС

Цялостната политическа стратегия на ЕС се изготвя съвместно от:

  • Европейския съвет — лидерите на 28-те страни от ЕС
  • председателя на Европейския съвет
  • председателя на Комисията

Комисията предлага политики и законодателство за изпълнение на тази стратегия.

Как се определят приоритетитеВземане на решенияСтратегически документи

 

По-добро регулиране: защо и как

Чрез своята програма за по-добро регулиране Комисията изготвя и оценява политиките и законите на ЕС, за да могат те да постигат своите цели по най-ефикасния и ефективен начин.

Как ЕС създава по-добри закони

12-месечни планове за действие

В края на всяка календарна година в работната програма на Комисията се посочва планът за действие за следващите 12 месеца. В него се описва как политическите приоритети ще бъдат претворени в конкретни действия.

Работна програмаРеч за състоянието на Съюза за 2016 г. на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер


Цели за устойчиво развитие

Комисията е изцяло ангажирана с изпълнението на Програмата до 2030 г. 

Цели за устойчиво развитие

Солидарност в ЕС

Европейският корпус за солидарност дава възможност на млади хора на възраст между 18 и 30 години да вършат доброволческа дейност или платена работа в помощ на общността и обществото като цяло, като в същото време придобиват ценни умения и опит.

Повече за солидарността в ЕС

Цифров единен пазар

Европейската комисия поставя цифровите технологии в центъра на своята стратегия, като цифровият единен пазар е един от нейните 10 приоритета. Тази стратегия има за цел да открие нови цифрови възможности за гражданите и предприятията и да укрепи позицията на Европа като световен лидер в областта на цифровата икономика.

Повече за цифровия единен пазар

Стратегия до 2019 г.

На всеки 5 години в началото на мандата на всяка нова Комисия нейният председател посочва приоритетните области, върху които тя ще се съсредоточи през своя мандат. Тези области произлизат от стратегическата програма на Съвета и са резултат от дискусии с политическите групи в Европейския парламент.

Приоритети, ръководещи работата на ЕС до 2019 г.:
Стратегическа програма за Съюза в период на промени [109 KB]
(Европейски съвет, 2014 г.)

Политически насоки за Комисията до 2019 г. 
Ново начало за Европа: работни места, растеж, справедливост и демократична промяна [1,8 MB]
(Европейска комисия, 2014 г.)

10 приоритета на Комисията за 2015 — 2019 г.

План за инвестиции

Комисията създаде план за инвестиции, чрез който през периода 2015 — 2017 г. ще бъдат реализирани публични и частни инвестиции на стойност поне 315 млрд. евро. Комисията съсредоточава усилията си и върху намаляването на регулаторната тежест и по-интелигентното използване на наличните финансови ресурси.

Повече за плана за инвестиции

Европейски семестър

ЕС създаде европейския семестър през 2010 г., за да се даде възможност за координация на икономическите политики на страните от Съюза с цел по-добро справяне с глобалните икономически предизвикателства.

Повече за европейския семестър