Как се изготвя стратегията на ЕС

Цялостната политическа стратегия на ЕС се изготвя съвместно от:

  • Европейския съвет — лидерите на 28-те страни от ЕС
  • председателя на Европейски съвет
  • председателя на Комисията.

Комисията предлага политики и законодателство за изпълнение на тази стратегия.

Цикъл на стратегическо планиране и програмиранеКак се изготвя политиката на ЕС

12-месечни планове за действие

В края на всяка календарна година в работната програма на Комисията се посочва планът за действие за следващите 12 месеца. В него се описва как политическите приоритети ще бъдат претворени в конкретни действия.

Работна програма за 2016 г.Реч за състоянието на Съюза за 2015 г. на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер

По-добро регулиране — защо и как

Чрез своята програма за по-добро регулиране, Комисията изготвя и оценява политиките и законите на ЕС, за да могат те да постигат своите цели по най-ефикасния и ефективен начин.

Как ЕС създава по-добри закони

Стратегия до 2019 г.

На всеки 5 години в началото на мандата на всяка нова Комисия нейният председател посочва приоритетните области, върху които тя ще се съсредоточи през своя мандат. Тези области произлизат от стратегическата програма на Съвета и са резултат от дискусии с политическите групи в Европейския парламент.

Приоритети, ръководещи работата на ЕС до 2019 г.:
Стратегическа програма за Съюза в период на промени [109 KB]
(Европейски съвет, 2014 г.)

Политически насоки за Комисията до 2019 г. 
Ново начало за Европа: работни места, растеж, справедливост и демократична промяна [1,8 MB]
(Европейска комисия, 2014 г.)

10 приоритета на Комисията за 2015 — 2019 г.

План за инвестиции

Комисията предложи план за инвестиции, чрез който през периода 2015 — 2017 г. ще бъдат реализирани публични и частни инвестиции в размер на поне 315 млрд. евро. Комисията съсредоточава усилията си и върху намаляването на регулаторната тежест и по-интелигентното използване на наличните финансови ресурси.

Повече за плана за инвестиции