Участвайте във вземането на решения

Участвайте във вземането на решения

Европейската комисия редовно провежда обществени консултации, резултатите от които се използват при вземането на решения.