Планиране, изпълнение и отчитане

EU budget

Overview of the EU budgetary system, plus latest news, results and figures from the budget department.

Приоритети

Приоритетите на Европейската комисия включват Европейския зелен пакт, изграждане на цифрово бъдеще, икономика, която работи за хората, и насърчаване и укрепване на европейската демокрация.

Подробна информация за политиките и инициативите