Изразете мнението си

Като част от програмата за по-добро регулиране Комисията иска да се вслушва по-внимателно в мненията на гражданите и заинтересованите страни.

На този уебсайт можете да споделите мнението си за:

  • пътни карти и оценки на въздействието от етапа на създаване, в които са представени идеи за нови закони и политики или за оценка на действащи закони и политики
  • законодателни предложения и придружаващите ги оценки на въздействието, след като те са приети от Комисията и представени пред Европейския парламент и Съвета
  • проекти на делегирани актове и на актове за изпълнение, с които се изменят или допълват действащи правни актове или се определят условията за еднакво прилагане на действащи правни актове в целия ЕС.

Някои документи са достъпни само на един език, но вие можете да изпращате вашите коментари на всеки един от официалните езици на Съюза.

Вашите коментари и предложения ще бъдат взети под внимание от Комисията по време на законодателния процес

За да изпращате коментари или да се абонирате за получаване на уведомления при добавяне на нови инициативи, просто изберете инициатива от списъка и следвайте инструкциите, за да влезете в системата или да се регистрирате. 

 

Всички инициативи

Абонирайте се за уведомления

Получаване на уведомления по електронната поща при добавяне на нови инициативи.
Ако вече имате профил, моля, влезте в него.
В противен случай създайте профил, като щракнете върху бутон Регистрация по-долу.

Последни инициативи