Вашите отзиви за инициативите на Комисията

Като част от програмата за по-добро регулиране Комисията се вслушва по-внимателно в мненията на гражданите и заинтересованите страни. Целта ѝ е да внася предложения, основани на факти, за политики и законодателство на ЕС, които отговарят на техните нужди. Тук можете да споделите мнението си за инициативите на Комисията на ключови етапи от политическия и законодателния процес.

Гледайте кратък видеоклип, за да видите как това става на практика

Търсене на всички инициативи

Първоначални идеи — пътни карти и оценки на въздействието

Новите идеи за политики и законодателство се обобщават в документи, наречени пътни карти и оценки на въздействието от етапа на създаване. Това се отнася и за оценките и проверките за пригодността на съществуващи закони. Можете да изпращате вашите отзиви в продължение на 4 седмици.

Вашите коментари по пътни карти и оценки на въздействието от етапа на създаване

Събиране на доказателства — обществени консултации

Обществените консултации са възможност да изразите вижданията си относно обхвата, приоритетите и добавената стойност на нови инициативи на ЕС или оценки на съществуващи политики и закони. Консултациите се провеждат чрез специално изготвени въпросници, които са достъпни в продължение на 12 седмици.

Участвайте в обществени консултации

Законодателни предложения — предоставяне на коментари преди окончателното приемане на актовете

След като Комисията финализира дадено законодателно предложение и го внесе в Европейския парламент и Съвета, все още имате възможност да споделите вашето мнение. Периодът за изпращане на отзиви за предложения на Комисията е 8 седмици, след което коментарите се препращат на Парламента и на Съвета.

Вашите коментари по законодателни предложения на Комисията

Технически правила или актуализации — Проекти за делегирани актове и актове за изпълнение

Понякога законите на ЕС, приети от Европейския парламент и от Съвета, съдържат специфични разпоредби, които позволяват на Комисията да:

  • изменя или допълва несъществени елементи от тези закони. Това се извършва под формата на „делегирани актове“;
  • уточнява условията във връзка със съществуващи закони с цел еднородното им прилагане в целия ЕС. Тези правила са известни като „актове за изпълнение“.

Коментари по проектите на делегирани актове и актове за изпълнение могат да се правят в продължение на 4 седмици.

Вашите коментари по проекти на актове за изпълнение и делегирани актове

Опростяване и подобряване на съществуващи закони — облекчете товара

По всяко време можете да ни изпращате предложения за опростяване и повишаване на ефективността на действащи закони и инициативи и за намаляване на регулаторната тежест. Вашите предложения може да бъдат разгледани от платформата REFIT и отразени в нейните препоръки.

Вашето мнение за начините за опростяване на нормативната уредба на ЕС

Правила за коментарите

За да изпратите вашите коментари, трябва да си създадете профил в EU Login чрез бутона „Регистрация“ на страницата на конкретната инициатива. Можете също да използвате някой от вашите профили в социалните медии.

С изключение на отговорите на публични консултации, всички получени коментари се публикуват незабавно на този сайт, за да можете да видите какво казват другите. Поради тази причина, всички отзиви трябва да спазват правилата за коментарите, като в противен случай могат да бъдат изтрити.

От съображения за прозрачност, всички организации и лица, които извършват дейности с цел повлияване върху процесите на вземане на решения в ЕС, се приканват да предоставят своите данни в регистъра за прозрачност на ЕС, преди да изпратят своите коментари. 

Езикова политика

В този раздел Комисията публикува информацията на възможно най-много официални езици на ЕС. Поне основната информация, описваща инициативите, като заглавия и резюмета, е достъпна на всички езици на ЕС. В някои случаи подробна информация е достъпна само на един или само на няколко езика. Въпреки това винаги можете да изпратите мнения и коментари на всеки официален език на ЕС.

Въпросниците на обществените консултации са достъпни поне на английски, френски и немски език, а често и на повече езици на ЕС. Въпросниците на обществените консултации, свързани с нови инициативи, включени в работната програма на Комисията, обикновено са достъпни на 23 официални езика на ЕС. След отваряне на страницата с въпросника, използвайте бутона в горната ѝ част, за да изберете предпочитания от вас език.

Повече информация за езиковата политика на този уебсайт

Търсене на инициативи

Можете да търсите инициативи по редица начини, включително по тема, вид или дата. Щракнете върху дадена инициатива, за да видите дали е отворена за коментари.

Търсене на всички инициативи

Абонирайте се за уведомления

Получавайте известия по електронната поща при добавяне на нови инициативи по теми, които ви интересуват, или следете развитието на отделни инициативи.
Няма да получавате повече от един имейл на ден и по всяко време можете да променяте настройките на абонамента си.

Вход / Регистрация

Последни инициативи