Pētniecība (iedalījums pēc jomas)

Pētniecība (iedalījums pēc jomas)

Pētniecības jomas, kurās darbojas Eiropas Komisija.

Kontaktinformācija

Kontaktinformācija

Struktūrvienības, kas iesaistītas pētniecībā un inovācijā. Pētniecības uzziņu dienests, valsts kontaktpunkti un Eiropas Biznesa atbalsta tīkls.