Internetowe rozstrzyganie sporów

Platforma umożliwiająca konsumentom i sprzedawcom rozstrzyganie sporów dotyczących zakupów przez internet przy pomocy bezstronnego organu rozstrzygającego spory.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich

Alternatywne metody rozwiązywania sporów umożliwiają konsumentom i przedsiębiorcom szybkie i niedrogie rozstrzyganie sporów bez wnoszenia sprawy do sądu.

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Twoja Europa)

Ujednolicony system wnoszenia sporów konsumenckich do sądów, w przypadku gdy sprzedawca ma siedzibę w innym kraju UE

Organy pozasądowego rozstrzygania sporów w poszczególnych krajach

Wykaz organów odpowiedzialnych za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich w państwach UE

Alternative dispute resolution: reports and research

The commission publishes research and reports to parliament on the application of consumer alternative dispute resolution.