Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm

Platvorm, mis võimaldab tarbijatel ja kauplejatel lahendada internetiostudega seotud vaidlusi erapooletu vaidluste lahendamise organi abil.

Tarbijavaidluste lahendamine kohtusse pöördumata

Vaidluste kohtuväline lahendamine võimaldab tarbijatel ja kauplejatel lahendada vaidlusi kiiresti ja odavalt ilma kohtusse pöördumata.

Euroopa väiksemate nõuete menetlus (Teie Euroopa)

Lihtsustatud süsteem tarbijavaidluste kohtumenetluse hõlbustamiseks juhul, kui tarbija ja kaupleja asuvad eri ELi riikides.

Vaidluste kohtuvälise lahendamise asutused riikide kaupa

ELi riikide tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise asutuste loetelu.

Alternative dispute resolution: reports and research

The commission publishes research and reports to parliament on the application of consumer alternative dispute resolution.