Yhteinen maatalouspolitiikka

Yhteisessä maatalouspolitiikassa on kyse kumppanuudesta EU:n maatalouden ja yhteiskunnan välillä. Sen tavoitteena on varmistaa kohtuuhintaisten elintarvikkeiden vakaa tarjonta, maanviljelijöiden kohtuulliset tulot ja maaseutualueiden säilyminen elävinä.

Yhteinen kalastuspolitiikka

Tietoa yhteisestä kalastuspolitiikasta ja sen keskeisistä osa-alueista, tärkeimmät asiakirjat.

EU:n elintarviketurvallisuuden tulevaisuus

EU:n elintarviketurvallisuutta koskevan politiikan analyysi, EU:n sääntöihin kohdistuvat haasteet ja Euroopan elintarvikejärjestelmään sisältyvät riskit.

Yleistä elintarvikelainsäädäntöä koskeva asetus

Yleistä elintarvikelainsäädäntöä koskeva asetus, elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta koskevat vaatimukset ja menettelyt, nopea hälytysjärjestelmä.

Blue economy strategy

How the blue economy contributes to the European Green Deal and the transformation towards a carbon-neutral, circular and biodiverse EU economy