Ansvarsområder

  • styre og koordinere det arbejde, der udføres i hele Kommissionen, for at sikre, at alle initiativer tilpasses til Kommissionsformandens politiske prioriteter
  • forvalte Kommissionens beslutningsproces
  • fungere som Kommissionens kontaktled til de øvrige EU-institutioner og -organer
  • sikre, at Kommissionen støttes af en effektiv, åben og højtydende administration
  • lede politikudviklingen, når det drejer sig om visse tværgående politikområder som f.eks. det europæiske semester eller koordinering af de økonomiske politikker, mekanismen for samarbejde og kontrol med Bulgarien og Rumænien og en række virksomhedspolitikker som f.eks. Kommissionens dagsorden for bedre regulering

Beslutningsprocessen
Lovgivningsprocessen
Bedre regulering
Forbindelserne med de nationale parlamenter
Det europæiske borgerinitiativ
Åbenhed
Adgang til dokumenter
EU-kommissærernes etik og integritet
Det europæiske semester
Målene for bæredygtig udvikling
Bistand til Bulgarien og Rumænien gennem mekanismen for samarbejde og kontrol
Tjenester af almen interesse
Protokoltjeneste

Kommissionens registre og databaser

Åbenhedsregister
Komitologiregister
Register over ekspertgrupper
Register over Kommissionens dokumenter
Den databeskyttelsesansvarliges register
Database for institutionelle anligger (DORIE)

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Strategisk plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Ledelsesplan – detaljerede målsætninger, opgaver og ressourcer for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Ledelse og organisation

DownloadPDF - 739.8 KB

Kontakt