Seneste

Ansvarsområder

  • styre og koordinere det arbejde, der udføres i hele Kommissionen, for at sikre, at alle initiativer tilpasses til Kommissionsformandens politiske prioriteter
  • forvalte Kommissionens beslutningsproces
  • fungere som Kommissionens kontaktled til de øvrige EU-institutioner og -organer
  • sikre, at Kommissionen støttes af en effektiv, åben og højtydende administration
  • lede politikudviklingen, når det drejer sig om visse tværgående politikområder som f.eks. det europæiske semester eller koordinering af de økonomiske politikker, mekanismen for samarbejde og kontrol med Bulgarien og Rumænien og en række virksomhedspolitikker som f.eks. Kommissionens dagsorden for bedre regulering

Beslutningsprocessen
Lovgivningsprocessen
Bedre regulering
Forbindelserne med de nationale parlamenter
Det europæiske borgerinitiativ
Åbenhed
Adgang til dokumenter
EU-kommissærernes etik og integritet
Det europæiske semester
Bistand til Bulgarien og Rumænien gennem mekanismen for samarbejde og kontrol
Tjenester af almen interesse
Protokoltjeneste

Kommissionens registre og databaser

Åbenhedsregister
Komitologiregister
Register over ekspertgrupper
Register over Kommissionens dokumenter
Den databeskyttelsesansvarliges register
Database for institutionelle anligger (DORIE)

Planer og rapporter

Ledelsesplan med detaljerede målsætninger, opgaver og ressourcer

Aktivitetsrapport, der viser resultater, initiativer og anvendte ressourcer i løbet af året

Strategisk plan, der forklarer afdelingens strategi og mål for perioden 2016-2020

Kommissionens arbejdsprogram

Kontakt