Plaši izplatītas un hroniskas slimības

Vēzis

Vēzis ir viena no Eiropas Komisijas galvenajām prioritātēm veselības jomā. Priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas politiskajās pamatnostādnēs minēts “Eiropas plāns cīņai pret vēzi, kura mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm uzlabot vēža kontroli un aprūpi”, lai mazinātu šīs slimības izraisītās ciešanas un gādātu, ka Eiropa uzņemas vadošo lomu cīņā pret vēzi”.

ES politika vēža jomā

Pilnvarojuma vēstulē, kas adresēta veselības komisārei Stellai Kirjakidu, noteikti četri pamatprincipi Eiropas plānā cīņai pret vēzi:

  • profilakse,
  • agrīna diagnosticēšana,
  • ārstēšana,
  • turpmākā aprūpe.

Eiropas plāns cīņai pret vēzi būs saistīts ar citām jaunās Komisijas prioritātēm, un to atbalstīs Eiropas Parlamenta deputāti, dalībvalstis un ieinteresētās personas, kas sadarbojas ar Komisiju, lai uzlabotu vēža profilaksi un aprūpi Eiropā.

Eiropas Komisija 2020. gada 4. februārī Eiropas Parlamentā Briselē atklāja plāna sabiedrisku apspriešanu pasākumā “Eiropas plāns cīņai pret vēzi: mēs varam sasniegt vairāk”.

Cīņa ar vēzi ir viena no Eiropas misijām pētniecības un inovācijas jomā un daļa no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”, kas sākas 2021. gadā.

Vēzis ir nozīmīga veselības problēma, un ar LESD 168. pantu ES ir pilnvarota atbalstīt, koordinēt un papildināt dalībvalstu darbības cilvēku veselības aizsardzības un uzlabošanas jomā.

Eiropas Komisija jau gadu desmitiem cīnās pret vēzi kopā ar ES dalībvalstīm un pilsonisko sabiedrību un ciešā sadarbībā ar Pasaules Veselības organizāciju, Kopīgo pētniecības centru un Starptautisko Vēža izpētes aģentūru.

Vēzis: kopīga pieeja

Vēzis ir otrais galvenais mirstības cēlonis ES valstīs pēc sirds un asinsvadu slimībām: 2013. gadā 26 % no visiem nāves gadījumiem izraisīja vēzis. Togad ES vairāk nekā 1,3 miljoni personu nomira no vēža.

Tomēr 40 % vēža gadījumu ir novēršami, ja mēs īstenojam to, ko jau zinām. Runa ir arī par vienu no neinfekciozām slimībām, kurai ir kopīgi riska faktori un kuras profilakse un kontrole nāktu par labu lielākajai daļai iedzīvotāju.

Saskaņā ar ziņojumiem par veselības stāvokli ES vēzis ir viens no galvenajiem priekšlaicīgas nāves cēloņiem ES. Tas ietekmē ne tikai individuālo veselību, bet arī valstu veselības un sociālās sistēmas, publiskās finanses, kā arī ekonomikas produktivitāti un izaugsmi, arī darbaspēka veselību.

Dati liecina, ka steidzami ir jāievieš efektīvākas, pieejamākas un noturīgākas veselības aprūpes sistēmas. Jo īpaši ir jāatbalsta dalībvalstis, kurās ir vislielākā nepieciešamība izstrādāt ar pārbaudītiem datiem pamatotu politiku, lai gādātu, ka visiem ES iedzīvotājiem ir pieejama efektīva profilakse un aprūpe vēža jomā.

Vairāki sasniegumi ir pavēruši ceļu vienotai pieejai cīņā pret vēzi ES. Zemāk ir saites uz pamatdokumentiem, kuri ir ES darbību pamatā, kā arī informācija par pašreizējām un agrākajām ES iniciatīvām vēža slimību profilakses un kontroles jomā.

Politikas satvars

Iniciatīvas attiecībā uz vēža profilaksi un kontroli

Iniciatīvas, ko koordinē Komisijas Kopīgais pētniecības centrs vēža profilakses un kontroles jomā, ietver šādas:

Veselības programma palīdz finansēt Eiropas references tīklus pretvēža jomā, kā arī šādas kopīgas darbības:

Papildinformācija