Σοβαρές και χρόνιες ασθένειες

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Καρκίνος

Ο καρκίνος είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της υγείας. Οι πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν αναφέρονται σε «ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, με σκοπό τη στήριξη των κρατών μελών προκειμένου να βελτιώσουν τον έλεγχο και την περίθαλψη του καρκίνου», ώστε να μειωθεί ο πόνος που προκαλείται από την εν λόγω νόσο και να μπορέσει η Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση του καρκίνου.

Η πολιτική της ΕΕ για τον καρκίνο

Η επιστολή ανάθεσης καθηκόντων προς την επίτροπο Υγείας, κ. Στέλλα Κυριακίδου, ορίζει ότι οι τέσσερις πυλώνες του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου θα είναι:

  • η πρόληψη,
  • η έγκαιρη διάγνωση,
  • η θεραπεία, και
  • η περίθαλψη παρακολούθησης.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου θα συνδεθεί με άλλες προτεραιότητες της νέας Επιτροπής και έχει την υποστήριξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων μερών που συνεργάζονται με την Επιτροπή για τη βελτίωση της πρόληψης και της περίθαλψης του καρκίνου στην Ευρώπη.

Στις 4 Φεβρουαρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσει τη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο σε εκδήλωση με τίτλο «Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: ας αγωνιστούμε για περισσότερα» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Ο καρκίνος αποτελεί μία από τις ευρωπαϊκές αποστολές έρευνας και καινοτομίας και είναι μέρος του πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη» που αρχίζει το 2021.

Ο καρκίνος αποτελεί σημαντικό πρόβλημα υγείας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 168 της ΣΛΕΕ, το οποίο παρέχει στην ΕΕ την αρμοδιότητα να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών για την προστασία και τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει επί δεκαετίες προσπάθειες από κοινού με τα κράτη μέλη της ΕΕ και την κοινωνία των πολιτών για την καταπολέμηση του καρκίνου, σε στενή συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Κοινό Κέντρο Ερευνών και τον Διεθνή Οργανισμό Ερευνών για τον Καρκίνο.

Καρκίνος: κοινή προσέγγιση

Ο καρκίνος είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου στις χώρες της ΕΕ μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ το 2013 αντιστοιχούσε στο 26 % όλων των θανάτων. Περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο το 2013 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ωστόσο, το 40 % των καρκίνων μπορεί να προληφθεί, αν εφαρμόσουμε όσα γνωρίζουμε ήδη. Ο καρκίνος είναι, επίσης, μία από τις διάφορες μη μεταδοτικές νόσους που έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου και των οποίων η πρόληψη και ο έλεγχος θα ήταν προς όφελος της πλειονότητας των πολιτών.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις για την κατάσταση της υγείας στην ΕΕ, ο καρκίνος αναγνωρίζεται ως ένας από τους κυριότερους παράγοντες πρόωρων θανάτων στην ΕΕ. Έχει αντίκτυπο όχι μόνο στην ατομική υγεία αλλά και στα εθνικά συστήματα υγείας, καθώς και στα κοινωνικά συστήματα, στους κρατικούς προϋπολογισμούς και στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου ενός υγιούς εργατικού δυναμικού.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για πιο αποτελεσματικά, προσβάσιμα και ανθεκτικά συστήματα υγείας· ειδικότερα, προκειμένου να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη που χρειάζονται περισσότερο τη χάραξη πολιτικής βάσει στοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική πρόληψη και περίθαλψη του καρκίνου.

Διάφορα επιτεύγματα έχουν προετοιμάσει το έδαφος για μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την καταπολέμηση του καρκίνου στην ΕΕ. Στη συνέχεια παρατίθενται σύνδεσμοι για τα βασικά έγγραφα που έχουν στηρίξει τη δράση της ΕΕ, καθώς και πληροφορίες για τις τρέχουσες και παλαιότερες πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου του καρκίνου.

Πλαίσιο πολιτικής

Πρωτοβουλίες για την πρόληψη και τον έλεγχο του καρκίνου

Οι πρωτοβουλίες που συντονίζει το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου του καρκίνου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Η χρηματοδότηση του προγράμματος για την υγεία συνεισφέρει στα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς για τον καρκίνο, καθώς και σε κοινές δράσεις σχετικά με τα ακόλουθα:

Σχετικές πληροφορίες