Navigation path

Available translations

Language Title Keywords Native rendition Pdf rendition
DE Meldestelle für kosmetische Mittel (CPNP) - Artikel 16 Benutzerhandbuch Download native rendition (433.538) Download PDF rendition (432.485)
FI Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali (CPNP) - 16 artiklan mukainen käyttöopas Download native rendition (403.905) Download PDF rendition (402.955)
SV Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) - Artikel 16 – Användarmanual Download native rendition (405.729) Download PDF rendition (404.715)
PT Portal de Notificação de Produtos Cosméticos (CPNP) - Manual de instruções – artigo 16. Download native rendition (329.118) Download PDF rendition (328.097)
BG Нотификационен портал за козметични продукти (CPNP) - Член 13 Ръководство за потребителя Download native rendition (574.188) Download PDF rendition (572.853)
EL Πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων (CPNP) - Eγχειρίδιο για το άρθρο 16 Download native rendition (572.55) Download PDF rendition (571.285)
MT Portal ghan-Notifikazzjoni tal-Prodotti Kozmetici (CPNP) - Manwal ghall-utenti tal-Artikolu 16 Download native rendition (501.605) Download PDF rendition (500.379)
LT Pranešimo apie kosmetikos gaminius portalas (CPNP) - 16 straipsnis. Vartotojo vadovas Download native rendition (504.337) Download PDF rendition (503.059)
EN Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) - Article 16 User Manual Download native rendition (442.735) Download PDF rendition (371.264)
HR Portal za prijavu kozmetičkih proizvoda (CPNP) - Korisnički priručnik u skladu s člankom 16. Download native rendition (493.883) Download PDF rendition (492.294)
LV Kosmetikas lidzeklu pazinošanas portals (CPNP) - Lietotaja rokasgramata saistiba ar 16. pantu Download native rendition (520.289) Download PDF rendition (518.935)
IT Portale di notifica dei prodotti cosmetici (CPNP) - Manuale dell'utente - Articolo 16 Download native rendition (393.391) Download PDF rendition (392.556)
FR Portail de notification des produits cosmétiques (CPNP) - Manuel d’utilisation - article 16 Download native rendition (448.112) Download PDF rendition (446.816)
HU Kozmetikai termékek bejelentési portálja (CPNP) - Használati útmutató a 16. cikkhez Download native rendition (479.777) Download PDF rendition (478.575)
ES Portal de Notificación de Productos Cosméticos (CPNP) - Manual del usuario (artículo 16) Download native rendition (413.364) Download PDF rendition (412.402)
ET Kosmeetiktoodetest teatamise portaal (CPNP) - Kasutusjuhend artikli 16 kohaseks teavitamiseks Download native rendition (386.857) Download PDF rendition (385.903)
CS Oznamovací portál pro kosmetické přípravky (CPNP) - Uživatelská příručka podle článku 16 Download native rendition (514.376) Download PDF rendition (512.935)
SK Portál na oznamovanie kozmetických výrobkov (CPNP) - Používatelská prírucka, clánok 16 Download native rendition (504.184) Download PDF rendition (502.736)
SL Portal za obvešcanje o kozmeticnih izdelkih (CPNP) - Prirocnik za uporabo iz clena 16 Download native rendition (469.366) Download PDF rendition (467.901)
PL Portal zglaszania produktów kosmetycznych (CPNP) - Podrecznik uzytkownika dotyczacy art. 16 Download native rendition (571.46) Download PDF rendition (570.184)
DA Portal til anmeldelse af kosmetiske produkter (CPNP) - Artikel 16 -brugermanual Download native rendition (391.993) Download PDF rendition (391.065)
RO Portalul de notificare a produselor cosmetice (CPNP) - Manualul utilizatorului în conformitate cu articolul 16 Download native rendition (484.939) Download PDF rendition (483.681)
NL Portaal voor de kennisgeving van cosmetische producten (CPNP) - Gebruikershandleiding voor artikel 16 Download native rendition (417.815) Download PDF rendition (416.813)