Ορισμένες λειτουργίες του WiFi4EU, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας «Αίτηση για απόκτηση κουπονιού», δεν είναι διαθέσιμες με τη δική σας έκδοση του Internet Explorer: αλλάξτε ή επικαιροποιήστε τον φυλλομετρητή σας πριν από την υποβολή της αίτησης.
Η πρωτοβουλία WiFi4EU προωθεί την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε συνδεσιμότητα Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία σε δήμους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία WiFi4EU παρέχει στους δήμους τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για κουπόνια αξίας 15.000 ευρώ. Τα κουπόνια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση εξοπλισμού Wi-Fi σε δημόσιους χώρους εντός των ορίων του δήμου, οι οποίοι δεν διαθέτουν ήδη σημεία δωρεάν ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi. 

Έγγραφα WiFi4EU
Οι δήμοι που επιλέχτηκαν απο την 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων μπορούν τώρα να υπογράψουν τη συμφωνία επιχορήγησης τους

Latest news on WiFi4EU

More

Από την κοινότητα WiFi4EU

Ενημερωτικό δελτίο WiFi4EU

Για να ενημερώνεστε σχετικά με τα στάδια της πρωτοβουλίας WiFi4EU μόλις αυτά δημοσιοποιούνται, μπορείτε να εγγραφείτε στο δίκτυο επικοινωνίας μας, καταχωρίζοντας παρακάτω την ηλεκτρονική σας διεύθυνση:

#Wifi4EU on Twitter