Commission and its priorities Policies, information and services
system message icon
Ankieta nie została jeszcze opublikowana lub nie jest już dostępna na stronie.
Komisja Europejska wspiera system EUSurvey za pośrednictwem ISA², który propaguje interoperacyjne rozwiązania dla europejskich administracji publicznych.