Σχετικά με τον κανονισμό και την προστασία των δεδομένων

Γενικό πλαίσιο

Από τις 25 Μαΐου 2018, με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, θα ισχύει η ίδια δέσμη κανόνων για την προστασία των δεδομένων σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, όπου και εάν βρίσκεται η έδρα τους.

Η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για την προστασία των δεδομένων συνεπάγεται ότι

  • οι πολίτες θα ελέγχουν καλύτερα τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα
  • οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την εφαρμογή ισότιμων όρων ανταγωνισμού

Βιβλιοθήκη

Ανακοίνωση

Πολίτες

ΛήψηPDF - 361 KB

ΛήψηPDF - 597 KB

Επιχειρήσεις

ΛήψηPDF - 177.2 KB

ΛήψηPDF - 225.9 KB

ΛήψηPDF - 218.9 KB

ΛήψηPDF - 227.2 KB

Εικονογράφημα: Τι πρέπει να κάνει η επιχείρησή σας

Βρείτε την εθνική σας αρχή προστασίας δεδομένων στο διαδίκτυο

Article 29 working party