Λίγα λόγια για τον κανονισμό και την προστασία δεδομένων

Σε τι εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ);
Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
Τι αποτελεί επεξεργασία δεδομένων;
Τι είναι οι Αρχές Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ);

Γενικά

Από τον Μάιο του 2018, με την έναρξη εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων, ισχύει ένα σύνολο κανόνων για την προστασία των δεδομένων για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους.

Οι αυστηρότεροι κανόνες για την προστασία των δεδομένων συνεπάγονται:

  • μεγαλύτερο έλεγχο των ατόμων επί των προσωπικών τους δεδομένων
  • οφέλη για τις επιχειρήσεις χάρη στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού

Τον Ιούνιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση αξιολόγησης του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ).

ΓΚΠΔ — Ο ακρογωνιαίος λίθος μιας επιτυχίας

Δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του ΓΚΠΔ, ο κανονισμός έχει αποδειχθεί συνολικά επιτυχής

Βιβλιοθήκη

ΤηλεφόρτωσηPDF - 443.8 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 200.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 262.6 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 1.2 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 251 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 189.8 KB

Κανονισμός

Επικοινωνία

Πολίτες

ΤηλεφόρτωσηPDF - 299.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 637.3 KB

Επιχειρήσεις

ΤηλεφόρτωσηPDF - 194.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 707.1 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 225.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 218.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 227.2 KB

Infographic: What your company must do

Stronger rules on data protection from 25 May 2018 mean citizens have more control over their data and business benefits from a level playing field.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 1.1 MB

Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 487α, Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (Μάρτιος 2019)

Βρείτε την αρχή προστασίας δεδομένων σας

Ομάδα εργασίας του άρθρου 29

Πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη συμφωνία για τον ΕΟΧ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 293.4 KB