За регламента и защитата на данните

История

От 25 май 2018 г. — началото на прилагането на Общия регламент относно защитата на данните — ще има един набор от правила за защита на данните за всички дружества, които извършват дейност в ЕС, независимо къде са установени.

По-строгите правила за защита на данните ще осигурят:

  • по-голям контрол на хората над техните лични данни,
  • а на бизнеса еднакви условия на конкуренция

Библиотека

Регламент

Съобщение

Граждани

СвалиPDF - 304.3 KB

СвалиPDF - 595.3 KB

Предприятия

СвалиPDF - 185.7 KB

СвалиPDF - 411.9 KB

СвалиPDF - 225.9 KB

СвалиPDF - 218.9 KB

СвалиPDF - 227.2 KB

Инфографика - Какво трябва да направи вашето дружество

Намерете онлайн вашия национален орган за защита на данните

Article 29 working party

Information about the incorporation of the General Data Protection Regulation (GDPR) into the EEA Agreement

Европейски комитет за защита на данните