За регламента и защитата на данните

История

От 25 май 2018 г. — началото на прилагането на Общия регламент относно защитата на данните — ще има един набор от правила за защита на данните за всички дружества, които извършват дейност в ЕС, независимо къде са установени.

По-строгите правила за защита на данните ще осигурят:

  • по-голям контрол на хората над техните лични данни,
  • а на бизнеса еднакви условия на конкуренция

Библиотека

Съобщение

Граждани

СвалиPDF - 358.3 KB

СвалиPDF - 595.3 KB

Предприятия

СвалиPDF - 177.2 KB

СвалиPDF - 225.9 KB

СвалиPDF - 218.9 KB

СвалиPDF - 227.2 KB

Инфографика - Какво трябва да направи вашето дружество

Намерете онлайн вашия национален орган за защита на данните

Article 29 working party