За регламента и защитата на данните

Какво определя Общият регламент за защита на данните (ОРЗД)?
Какво означава „лични данни“?
Какво представлява обработването на данни?
Кои са органите по защита на данните (ОЗД)?

Контекст

От май 2018 г. с влизането в сила на Общия регламент относно защитата на данните съществува един набор от правила за защита на данните за всички дружества, работещи в ЕС, независимо къде се намират.

По-строгите правила относно защитата на данните означават, че

  • хората имат повече контрол върху личните си данни,
  • дружествата се ползват с еднакви условия на конкуренция.

През юни 2020 г. Европейската комисия публикува доклад за оценка на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

ОРЗД – основата на успеха

Две години, след като започна да се прилага, ОРЗД функционира успешно

Библиотека

СвалиPDF - 443.8 KB
СвалиPDF - 200.3 KB
СвалиPDF - 262.6 KB
СвалиPDF - 1.2 MB
СвалиPDF - 251.6 KB
СвалиPDF - 189.8 KB

Регламент

Съобщение

Граждани

СвалиPDF - 304.3 KB
СвалиPDF - 634.6 KB

Дружества

СвалиPDF - 185.7 KB
СвалиPDF - 704 KB
СвалиPDF - 225.9 KB
СвалиPDF - 218.9 KB
СвалиPDF - 227.2 KB

Infographic: What your company must do

Stronger rules on data protection from 25 May 2018 mean citizens have more control over their data and business benefits from a level playing field.

СвалиPDF - 1.1 MB

Специално издание на Евробарометър № 487a — Общ регламент относно защитата на данните (март 2019 г.)

Намерете вашия орган за защита на данните

Работна група по член 29

Информация относно включването на Общия регламент за защитата на данните (ОРЗД) в Споразумението за ЕИП

Европейски комитет по защита на данните

Документи

СвалиPDF - 293.4 KB