Akcije

 • Europski stup socijalnih prava i njegovih 20 načela

  Europski stup socijalnih prava i njegovih 20 načela

  Bit je europskog stupa socijalnih prava, koji se temelji na 20 ključnih načela, osiguravanje novih i djelotvornijih prava građanima.

 • Potpora europskom stupu socijalnih prava

  Potpora europskom stupu socijalnih prava

  Kao što je predsjednik Juncker predložio u svojem govoru o stanju Unije 13. rujna 2017., Europski parlament, Vijeće i Europska komisija proglasili su europski stup socijalnih prava na Socijalnom sastanku na vrhu za pravedna radna mjesta i rast održanom u Göteborgu 17. studenoga 2017. Proglašenje odražava jednoglasnu potporu svih institucija EU-a načelima i pravima koja proizlaze iz stupa.

 • Ostvarivanje europskog stupa socijalnih prava

  Ostvarivanje europskog stupa socijalnih prava

  Napredak u ostvarivanju načela i prava utvrđenih u okviru europskog stupa socijalnih prava zajednička je odgovornost institucija Europske unije, država članica, socijalnih partnera i drugih dionika. Prema potrebi, europske će institucije putem zakonodavstva utvrditi okvir i dati smjernice za provedbu stupa, uz puno poštovanje nadležnosti država članica i uvažavanje razlika u okolnostima.

 • Praćenje napretka

  Praćenje napretka

  Provedba stupa pratit će se uz pomoć elektroničkog pregleda socijalnih pokazatelja na temelju kojeg će se promatrati kretanja i uspjesi u državama članicama.

 • Budućnost socijalne Europe

  Budućnost socijalne Europe

  Rasprava o socijalnoj dimenziji Europe dio je šire rasprave povezane s Bijelom knjigom Europske komisije o budućnosti Europe. U vezi s tim Komisija je objavila dokument za razmatranje o socijalnoj dimenziji Europe koji se usredotočuje na nadolazeće promjene u europskim društvima i njihovim tržištima rada te se u njemu iznosi niz mogućnosti za naš zajednički odgovor na te promjene.