Sökväg

Ytterligare verktyg

Om portalen - Din röst i Europa - Europeiska kommissionen

Varför en portal för samråd?

Din röst i Europa är ett led i initiativet inter­aktiv politik. Portalen ingår i kommissionens miniminormer för samrådpdf och ska förbättra styrelseformerna i EUpdf och leda till bättre lagstiftningpdf.

Varför finns inte allt på mitt språk?

Portalen finns på EU:s 23 officiella språk. Men vissa av länkarna leder till webbplatser som av olika skäl bara finns på ett begränsat antal språk. Det gäller till exempel bakgrundsmaterial till de samråd som riktar sig till en snävare publik. Du kan dock lämna bidrag på alla EU-språk, om inget annat uttryckligen framgår av samrådsmaterialet.

Rättsligt meddelande

Portalen omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrätt och regler om skydd av personuppgifter.

Upphovsrätten till figurerna i portalen ”Din röst i Europa” innehas av Ioannis Kounadeas och vi har fått tillstånd av Fotolia att använda dem.