Lämna synpunkter på kommissionens initiativ

Som ett led i sitt arbete för bättre lagstiftning vill kommissionen ta del av allmänhetens och andra intressenters synpunkter. Syftet är att få fram underlag till nya initiativ och lagar som tillgodoser deras behov. Här kan du framföra dina synpunkter på kommissionens initiativ under olika steg i beslutsprocessen.

Se ett videoklipp om hur det fungerar

Sök alla initiativ

Den första idén – färdplaner och inledande konsekvensbedömningar

Kommissionen beskriver sina idéer till nya lagar och andra initiativ i färdplaner och inledande konsekvensbedömningar. Det gäller även utvärderingar av befintliga lagar och kontroller av att de är ändamålsenliga. Du kan skicka in dina synpunkter under fyra veckor.

Lämna synpunkter på färdplaner och inledande konsekvensbedömningar

Samråd med allmänheten

I samråd kan du lämna synpunkter på förslag till nya initiativ när det gäller tillämpningsområde, prioriteringar och EU-mervärde, eller på utvärderingar av befintliga lagar och initiativ. Du deltar i samrådet genom att svara på en enkät. Samråden pågår i tolv veckor.

Delta i samråd

Lagförslag – lämna synpunkter innan det slutliga förslaget antas

När kommissionen har lagt fram sitt lagförslag för Europaparlamentet och rådet har du ytterligare ett tillfälle att tycka till. Du har åtta veckor på dig att lämna synpunkter. Alla bidrag vidarebefordras till Europaparlamentet och rådet.

Lämna synpunkter på kommissionens lagförslag

Tekniska bestämmelser och uppdateringar – utkast till delegerade akter och genomförandeakter

I vissa fall får kommissionen ändra eller komplettera EU-lagstiftning genom att anta egna akter:

  • Delegerade akter ändrar eller kompletterar delar av lagstiftningen som inte är väsentliga.
  • Genomförandeakter fastställer villkor så att alla EU-länder genomför lagstiftningen på samma sätt.

Du har fyra veckor på dig att lämna synpunkter på utkast till delegerade akter och genomförandeakter.

Lämna synpunkter på utkast till genomförandeakter och delegerade akter

Hjälp oss att förenkla och förbättra befintlig lagstiftning

Du kan när som helst komma med förslag på hur EU:s lagar och initiativ kan förenklas och förbättras för att bli effektivare och mindre betungande. Dina förslag kan komma att granskas av Refitplattformen och bidra till deras rekommendationer.

Hjälp oss att förbättra EU-lagstiftningen

Regler för inlägg

För att lämna synpunkter måste du ha ett EU Login-konto. Skapa ett konto genom att klicka på ”Skapa konto” på initiativets webbplats. Du kan också logga in med något av dina konton hos sociala medier.

Alla inkomna synpunkter, utom svar på samråd, publiceras direkt på webbplatsen så att andra kan ta del av dem. Därför måste alla synpunkter följa våra regler för inlägg. Om de inte gör det tar vi bort dem.

För att öka öppenheten ber vi alla organisationer och personer som bedriver verksamhet som syftar till att påverka EU:s beslutsprocess att registrera sig i EU:s öppenhetsregister och lämna vissa uppgifter om sig själva.

Språkpolicy

Vi  lägger ut information på så många officiella EU-språk som möjligt i den här delen av webbplatsen. Grundläggande information om initiativen, t.ex. titlar och sammanfattningar, finns på alla EU-språk. Mer detaljerad information finns i vissa fall bara på ett eller några få språk. Men du kan alltid lämna dina synpunkter på vilket som helst av EU:s officiella språk.

Samrådens frågeformulär finns på minst engelska, franska och tyska, och ofta på ännu fler EU-språk. Frågeformulär som gäller nya initiativ i kommissionens arbetsprogram finns för det mesta på 23 officiella EU-språk. När du kommer till sidan med ett frågeformulär kan du byta språk i menyn högst upp på sidan.

Läs mer om vår språkpolicy för webbplatsen

Sök initiativ

Du kan söka efter initiativ på olika sätt, bland annat på ämne, typ eller datum. Klicka på ett initiativ och se om du kan lämna synpunkter.

Sök alla initiativ

Prenumerera på meddelanden

Få mejl om nya initiativ om frågor som du är intresserad av eller följ enskilda initiativ.
Du kommer att få högst ett mejl per dag och kan när som helst ändra dina prenumerationer.

Logga in / Skapa konto

Alla initiativ