AN COIMISIÚN EORPACH

Leathanach baile

Do chearta mar phaisinéir
nuair a bhíonn tú ag taisteal ar an traein

Barr an bhosca inneachair

Eolas maidir le do chearta

Cuirtear de cheangal ar chuideachtaí iarnróid agus ar bhainisteoirí stáisiúin do chearta a chur in iúl duit. Coimeádfaidh cuideachtaí iarnróid thú ar an eolas chomh maith mar gheall ar thairiscintí agus ticéid traenach dá gcuid chomh maith le haon mhoill nó aon chur isteach eile a d’fhéadfadh a bheith ar sheirbhísí idirnáisiúnta iompair ar iarnród dá gcuid.

Bun an bhosca inneachair
bánán Leabharmharcáil agus Comhroinn

Cad ba cheart duit a dhéanamh má chreideann tú gur sáraíodh do chearta mar phaisinéir?

Má mheasann tú go bhfuil do theidlíochtaí sáraithe faoi chearta um phaisinéirí iarnróid:

  • Ba cheart dul i dteagmháil ar dtús leis an chuideachta iarnróid nó bainisteoir stáisiúin.
  • Mura bhfuil tú sásta lena fhreagra, is féidir leat gearán a dhéanamh le Comhlacht Forfheidhmithe Náisiúnta (CFN).

NÓTÁIL: Ba cheart gearáin a dhéanamh sa tír inar tharla an eachtra.