EUROPA-KOMMISSIONEN

Hjemmeside

Dine rettigheder som
flypassager

Toppen af indholdsboksen
Luftfartsselskabets identitet

Luftfartsselskabets identitet

Du skal på forhånd informeres om, hvilket luftfartsselskab der varetager din flyafgang.

Luftfartsselskaber, der anses for at være usikre, forbydes eller underlægges restriktioner i EU.

De er opstillet på en liste på nedenstående adresse:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_da.htm

Bunden af indholdsboksen
tom Gem i foretrukne og del

Hvad skal du gøre, hvis du mener, at dine passagerrettigheder er blevet tilsidesat?

Hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til lovgivningen om passagerrettigheder er blevet tilsidesat, kan du gøre følgende:


  • Kontakt først luftfartsselskabet eller - når der er tale om personer med nedsat mobilitet - lufthavnen.
  • Hvis du ikke er tilfreds med deres svar, kan du indgive en klage til et af Nationale håndhævelsesorganer .

BEMÆRK: Klager skal i princippet indgives i det land, hvor hændelsen fandt sted.