EVROPSKÁ KOMISE

Domovská stránka

Vaše práva cestujícího
při cestování leteckou dopravou

Začátek pole s obsahem
Velké zpoždění

Velké zpoždění

Letecká společnost musí cestujícímu poskytnout služby, jako např. telefonní hovor, občerstvení, stravastravu, ubytování a dopravadopravu na místo ubytování v v případech, kdy zpoždění činí:

  • u letů do 1 500 km včetně více jak dvě hodiny,
  • u delších letů v rámci Evropské unie nebo u ostatních letů v délce 1 500 až 3 500 km více jak tři hodiny,
  • u letů nad 3 500 km mimo území Evropské unie více jak čtyři hodiny.

Pokud zpoždění činí více jak pět hodin a cestující se rozhodne v cestě nepokračovat, má navíc právo na vrácení peněz za letenku a na odlet zpět do místa, kde původně cestu započal.

Dostanete-li se na cílové letiště s tříhodinovým nebo větším zpožděním, máte případně stejný nárok na finanční odškodnění jako v případě zrušení letu, pokud letecká společnost nemůže prokázat, že ke zpoždění došlo v důsledku mimořádných okolností. Leteckou společnost lze navíc činit odpovědnou za škody vyplývající ze zpoždění.

Konec pole s obsahem

Byl let zrušen? Uložte si do záložek a sdílejte

Co máte udělat, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva cestujícího?

Pokud se domníváte, že vaše práva plynoucí z nařízení týkající se cestujících v letecké dopravě byla porušena:UPOZORNĚNÍ: Stížnosti zásadně podávejte v zemi, kde došlo k porušení vašich práv.