Sökväg

Additional tools

Air

Lista över förbjudna flygbolag i EU

Tack vare EU:s effektiva flygsäkerhetsnormer är flygtrafiksäkerheten i EU en av de bästa i världen. EU samarbetar med säkerhetsmyndigheter i medlemsländerna, andra länder och internationella luftfartsorganisationer för att höja säkerhetsnormerna i hela världen. Men vissa flygbolag uppfyller fortfarande inte centrala säkerhetskrav.

EU-kommissionen vill förbättra flygtrafiksäkerheten ännu mer i Europa. Därför har kommissionen i samråd med medlemsländernas flygsäkerhetsmyndigheter beslutat att förbjuda vissa flygbolag att bedriva verksamhet i det europeiska luftrummet. Det gäller flygbolag som har säkerhetsbrister och/eller som inte övervakas tillräckligt av myndigheterna i sina hemländer.

För att se vilka flygbolag som är förbjudna i EU kan du ladda ner den fullständiga listan eller söka på webbplatsen genom att klicka på knappen ”sök förbjudna flygbolag”.

Lista över förbjudna flygbolag i EU pdf - 400 KB [400 KB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)hrvatski (hr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi) - uppdaterad den 16/06/2016

Den första listan (bilaga A) omfattar alla flygbolag som förbjudits att bedriva verksamhet i EU. Den andra listan (bilaga B) innehåller flygbolag som får bedriva verksamhet i EU på vissa villkor. Listorna uppdateras regelbundet och publiceras i EUT. Se till att du har den senaste versionen av listorna innan du fattar beslut som grundar sig på information i dem.

Senaste pressmeddelandet: IP/16/2176, 16/06/2016

RÄTTSLIGT MEDDELANDE
  • EU:s lista över förbjudna flygbolag (dvs. gemenskapsförteckningen över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen) är en lista över de flygbolag som EU-kommissionen har gett ett fullständigt eller partiellt verksamhetsförbud inom EU enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, och med utgångspunkt i råd från EU:s flygsäkerhetskommitté, eftersom de inte uppfyller de internationella säkerhetsnormerna.
  • EU har noga kontrollerat den exakta identiteten på alla flygbolag i listan genom att, om det är känt, ange de särskilda och unika bokstavskoder som alla flygbolag tilldelas av Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) samt uppgifter om certifieringsstat och nummer på driftstillstånd eller operativ licens.
  • Det har dock inte alltid gått att göra en fullständig kontroll, eftersom det t.ex. helt saknas uppgifter för vissa flygbolag. De kanske bedriver sin verksamhet i utkanten av – eller t.o.m. helt utanför – det erkända internationella lufttrafiksystemet. Det kan därför finnas flygbolag som bedriver verksamhet i god tro under samma firmanamn som flygbolag som finns i listan.
  • Det finns länder där alla flygbolag har verksamhetsförbud i EU. Kommissionen har dock inte nödvändigtvis namnet på och andra uppgifter om alla flygbolag som har certifierats av sådana länder. Även om ett flygbolag som är okänt för kommissionen inte finns i listan, får det ändå inte bedriva verksamhet inom EU på grund av förbudet mot alla flygbolag som är registrerade i det landet.
  • Flygbolag som fått verksamhetsförbud kan få bedriva verksamhet inom EU genom att använda flygplan som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett flygbolag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer uppfylls. Då kan det hända att de flygplan som används i sådan verksamhet markeras som om det tillhörde det förbjudna flygbolagets flotta.

Ansvarsfriskrivning

  • Detta meddelande har endast ett informationssyfte och är inte juridiskt bindande. I sista hand är det EU-domstolen som har till uppgift att tolka EU-rätten.
  • EU-kommissionen kan inte garantera att informationen i denna webbapplikation är korrekt, och ansvarar inte heller för eventuella skador som kan bli följden av att webbapplikationen används.
  • Den enda autentiska versionen av EU:s lista är den senaste versionen enligt kommissionens genomförandeförordning om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen, som offentliggörs i EUT.