Ścieżka nawigacji

Additional tools

Air

Unijna czarna lista linii lotniczych

Europa szczyci się jednym z najwyższych poziomów bezpieczeństwa lotniczego na świecie dzięki skutecznemu wdrożeniu wysokich norm bezpieczeństwa. W ścisłej współpracy z organami bezpieczeństwa w państwach członkowskich, innymi państwami i międzynarodowymi organizacjami lotniczymi, Unia Europejska dąży do podwyższenia tych norm na całym świecie. Jednakże niektóre linie lotnicze wciąż działają w warunkach, które nie spełniają podstawowych i uznanych na szczeblu międzynarodowym norm bezpieczeństwa.

W celu poprawy bezpieczeństwa Komisja Europejska – w ścisłej konsultacji z właściwymi organami ds. bezpieczeństwa lotniczego wszystkich państw członkowskich – postanowiła zakazać niektórym liniom lotniczym prowadzenia działalności w europejskiej przestrzeni powietrznej, ponieważ są zbyt niebezpieczne i/lub nie są one dostatecznie nadzorowane przez właściwe organy.

Aby zapoznać się z wykazem linii lotniczych objętych zakazem wykonywania przewozów, można pobrać poniższy dokument (pełny wykaz) lub rozpocząć wyszukiwanie na tej stronie internetowej, klikając na przycisk „Szukaj przewoźników lotniczych objętych zakazem”.

Pobierz pełen wykaz pdf - 400 KB [400 KB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)hrvatski (hr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) – ostatnia aktualizacja: 16/06/2016

Pierwszy wykaz (załącznik A), obejmuje wszystkie linie lotnicze, którym nie wolno działać w Europie. Drugi wykaz (załącznik B) obejmuje linie lotnicze, które mogą wykonywać przewozy tylko pod ściśle określonymi warunkami. Oba wykazy są regularnie aktualizowane i publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji, o których mowa w tych wykazach, wszyscy użytkownicy powinni upewnić się, że dysponują najnowszą wersją.

Najnowszy komunikat prasowy IP/16/2176, 16/06/2016

NOTA INFORMACYJNA
  • Wykaz bezpieczeństwa UE (tzn. „wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty”) to lista linii lotniczych, które Komisja Europejska, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz na podstawie zalecenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE, postanowiła objąć częściowym lub całkowitym zakazem prowadzenia działalności na terenie Unii Europejskiej za niespełnianie odpowiednich, międzynarodowych norm bezpieczeństwa.
  • Dołożono wszelkich starań, aby dokładnie zweryfikować tożsamość wszystkich linii lotniczych wymienionych w unijnym wykazie bezpieczeństwa lotniczego, między innymi poprzez wprowadzenie, jeśli są znane, niepowtarzalnych kodów literowych przypisanych każdej linii lotniczej przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), informacji na temat państwa wydającego certyfikat oraz numeru certyfikatu przewoźnika powietrznego (lub koncesji).
  • Niemniej jednak nie dało się przeprowadzić pełnej weryfikacji we wszystkich przypadkach, ze względu np. na brak informacji na temat niektórych linii lotniczych, które potencjalnie prowadzą działalność na granicy przepisów lotnictwa międzynarodowego lub całkowicie poza nimi. Nie można zatem wykluczyć, że istnieją linie lotnicze, które nie są objęte zakazem, ale działają pod taką samą nazwą handlową, co linie wpisane do unijnego wykazu bezpieczeństwa lotniczego.
  • Ponadto Komisja niekoniecznie musi znać nazwę i inne szczegóły dotyczące każdego przewoźnika lotniczego, który posiada certyfikat kraju, którego wszystkie linie lotnicze podlegają zakazowi wykonywania przewozów w UE. Chociaż nazwa takich linii lotniczych, nieznana Komisji, nie będzie figurować w wykazie przewoźników objętych zakazem wykonywania przewozów w UE, to i tak nie będą one mogły świadczyć usług w Unii Europejskiej, ponieważ zakaz wykonywania przewozów obejmuje wszystkie linie lotnicze zarejestrowane w tym kraju.
  • Przewoźnik lotniczy podlegający zakazowi wykonywania przewozów mógłby otrzymać pozwolenie na korzystanie z praw przewozowych przy użyciu samolotu, będącego przedmiotem dzierżawy załogowej („wet lease”) od przewoźnika lotniczego niepodlegającego zakazowi wykonywania przewozów, pod warunkiem że spełni odpowiednie normy bezpieczeństwa. Samolot wykorzystywany do takiej działalności może nosić oznaczenia, wskazujące na to, że należy do linii lotniczych objętych zakazem.

Zastrzeżenie prawne

  • Nota ta ma jedynie charakter informacyjny i nie jest prawnie wiążący. W każdym przypadku interpretacja unijnego prawa pozostaje ostatecznie w gestii Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  • Komisja Europejska nie gwarantuje poprawności informacji dostarczonych przez tę aplikację internetową, ani nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie mogłyby wyniknąć z użycia tej aplikacji.
  • Jedną autentyczną wersją wykazu przewoźników objętych zakazem wykonywania przewozów w UE jest wersja dołączona do najnowszego mającego zastosowanie rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.