Kruimelpad

Additional tools

Air

Zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen van de EU

Europa heeft een uitstekende staat van dienst wat betreft de veiligheid van de luchtvaart. Dat is te danken aan de hoge eisen die Europa stelt. De Europese Unie probeert in samenwerking met veiligheidsautoriteiten in de lidstaten en daarbuiten en met internationale luchtvaartorganisaties te bereiken dat overal ter wereld even strenge eisen worden gesteld. Desondanks voldoen sommige vliegmaatschappijen niet aan de essentiële, internationaal erkende veiligheidseisen.

Om de veiligheid nog verder te verbeteren, heeft de Europese Commissie in nauw overleg met de veiligheidsautoriteiten van de lidstaten besloten om bepaalde maatschappijen uit het Europese luchtruim te weren, omdat zij niet veilig zijn of onvoldoende gecontroleerd worden door hun autoriteiten.

Als u wilt weten of een maatschappij op de zwarte lijst staat, dan kunt u de volledige lijst van geweerde maatschappijen hieronder downloaden. U kunt ook klikken op "Zoeken in de zwarte lijst".

Volledige lijst downloaden pdf - 400 KB [400 KB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)hrvatski (hr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) - bijgewerkt op 16/06/2016

Op de eerste lijst (bijlage A) staan alle luchtvaartmaatschappijen die volledig uit het Europese luchtruim worden geweerd. Op de tweede lijst (bijlage B) staan maatschappijen waaraan exploitatiebeperkingen zijn opgelegd. Beide lijsten worden regelmatig bijgewerkt en gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zorg ervoor dat u de meest recente versie van de lijst raadpleegt, voordat u op basis van de informatie uit deze lijst actie onderneemt.

Meest recente persbericht: IP/16/2176, 16/06/2016

MEDEDELING
  • De zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen wordt door de Europese Commissie vastgesteld op grond van Verordening (EG) nr. 2111/2005 en het advies van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart. Zij worden hetzij volledig uit de Europese Unie geweerd of aan voorwaarden onderworpen omdat zij zich niet aan de internationale veiligheidseisen voldoen.
  • We doen er alles aan om de identiteit van de betrokken maatschappen te verifiëren. Daarom vermelden we ook, voor zover bekend, de ICAO-lettercode van de maatschappij, het land waar deze geregistreerd is, en het AOC-nummer (Air Operator Certificate).
  • Het is niet altijd mogelijk alles te verifiëren, bijvoorbeeld in het geval van luchtvaartmaatschappijen die in de marge van of geheel buiten het regime van de erkende internationale luchtvaart om opereren. We kunnen bijvoorbeeld niet uitsluiten dat een maatschappij die op de zwarte lijst staat, onder dezelfde naam opereert als een bonafide maatschappij.
  • Ook kent de Commissie niet noodzakelijk de namen van alle luchtvaartmaatschappijen uit een land waarvoor een totaal exploitatieverbod geldt. Dus ook als een vliegmaatschappij uit zo'n land niet expliciet op de zwarte lijst staat, geldt voor die maatschappij in de EU toch een exploitatieverbod.
  • Een luchtvaartmaatschappij waarvoor een exploitatieverbod geldt, kan toestemming krijgen om gebruik te maken van een vliegtuig met bemanning dat zij huurt van een andere maatschappij die niet op de lijst staat, mits aan de geldende veiligheidseisen is voldaan. Zo'n vliegtuig mag dan toch worden geschilderd in de kleuren van de geweerde maatschappij.

Disclaimer

  • Deze informatie heeft geen juridisch bindend karakter. De interpretatie van het EU-recht is in laatste instantie de taak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
  • De Europese Commissie garandeert niet de juistheid van de hier vermelde informatie. Zij aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.
  • Rechtsgeldig is alleen de versie van de zwarte lijst van maatschappijen in de bijlage bij de meest recente uitvoeringsverordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 tot vaststelling van de EU-lijst, zoals die in het Publicatieblad van de Europese Unie is verschenen.