Navigációs útvonal

Additional tools

Air

Az EU-n belül működési tilalom alá tartozó légitársaságok listája

A szigorú repülésbiztonsági előírások hatékony érvényre juttatásának köszönhetően az európai légi közlekedés a legbiztonságosabbak között van. Az Európai Unió és tagállamai más országok biztonsági hatóságaival és a nemzetközi légi közlekedési szervezetekkel szorosan együttműködve azon dolgoznak, hogy világszerte érvényre juttassák ezeket a biztonsági normákat, és azokat folyamatosan tökéletesítsék. Sajnos azonban továbbra is vannak olyan légitársaságok, amelyek a nemzetközileg elismert legalapvetőbb biztonsági előírásoknak sem tesznek eleget.

A biztonság további javítása érdekében az Európai Bizottság – a tagállamok repülésbiztonsági hatóságaival egyeztetve – úgy döntött, hogy kitiltja az európai légtérből azokat a légitársaságokat, amelyekről megállapítást nyer, hogy nem biztonságosak, és/vagy amelyeket a saját országuk repülésfelügyeleti hatóságai nem ellenőriznek kielégítően.

A működési tilalom alá eső légitársaságok teljes listáját a lenti dokumentum tartalmazza. Ha keresést kíván végezni a tilalom alá eső légitársaságok között, kattintson a „Tiltott légitársaságok keresése” gombra.

Az EU-ban működési tilalom alá eső légitársaságok pdf - 400 KB [400 KB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)hrvatski (hr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) (legutóbbi frissítés dátuma: 2016.06.16.)

Az első lista (A. melléklet) az EU-ban teljes működési tilalom alá eső légitársaságokat tartalmazza. A második lista (B. melléklet) azokat a légitársaságokat tartalmazza, amelyek csak bizonyos feltételekkel működhetnek az Európai Unióban. Az EU mindkét listát rendszeresen frissíti és közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Mielőtt a listákban szereplő információk alapján bármilyen lépést tenne, kérjük, győződjön meg arról, hogy a lista legutolsó változatából tájékozódik.

Legfrissebb sajtóközlemény: IP/16/2176, 2016.06.16

JOGI KÖZLEMÉNY
  • Az uniós repülésbiztonsági listát az Európai Bizottság a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról szóló, 2005. december 14-i 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az EU repülésbiztonsági bizottságának ajánlásai alapján állította össze. A listán szereplő légitársaságokra a Bizottság a hatályos nemzetközi biztonsági előírások megszegése miatt teljes vagy részleges tilalmat vezetett be.
  • A Bizottság mindent megtett a közösségi listán szereplő légitársaságok pontos kilétének megállapításáért. Az azonosítás során lehetőség szerint figyelembe vette és a listán feltüntette a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által minden egyes légitársasághoz hozzárendelt (egyedi) specifikus betűkódot, a tanúsítványt kiállító államot, valamint az üzemben tartási engedély (vagy működési engedély) számát.
  • Ennek ellenére nem lehetett minden esetben teljes körű ellenőrzést végezni, mivel egyes légitársaságokkal kapcsolatban – amelyek az elismert nemzetközi légi közlekedési rendszereken kívül vagy azok határán működnek – nem áll rendelkezésre elegendő információ. Tehát nem kizárható, hogy vannak olyan – semmilyen tilalom alá nem eső – légitársaságok, amelyek ugyanolyan kereskedelmi néven működnek, mint a repülésbiztonsági listán szereplő valamelyik légitársaság.
  • Ezenkívül nem biztos, hogy a Bizottság ismeri mindegyik légitársaság nevét és egyéb adatait azok közül, amelyeket valamelyik, általános tilalom alá tartozó országban jegyeztek be. Még abban az esetben is, ha az uniós repülésbiztonsági lista nem tartalmazza egyik vagy másik, az általános tilalom alá tartozó országok valamelyikében bejegyzett légitársaságot – tekintve, hogy a Bizottság nem rendelkezik információkkal róla –, az országra vonatkozó tilalom ezekre a légitársaságokra is kiterjed, így ezek sem repülhetnek az EU légterében.
  • A működési tilalom alá tartozó légitársaságoknak engedélyezhető, hogy működési tilalom alá nem tartozó légitársaságtól légi járművet béreljenek annak személyzetével együtt, és azt az EU területén üzemeltessék, feltéve hogy maradéktalanul teljesülnek a vonatkozó biztonsági előírások. Az ily módon használt légi járműveket el lehet látni a tilalom alá eső légitársaság logójával.

Felelősségkizáró nyilatkozat

  • Ez a jogi közlemény csakis tájékoztatási célt szolgál, jogi kötőerővel nem rendelkezik. Az uniós jog értelmezése az Európai Unió Bíróságának hatáskörébe tartozik.
  • Az Európai Bizottságnak nem áll módjában garantálni, hogy az itt feltüntetett információk helytállók, és elhárítja a felelősséget minden olyan kárért, amely ennek a webes alkalmazásnak bármiféle használatából ered.
  • Az uniós repülésbiztonsági listának az egyetlen hiteles változata az, amely a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendeletet módosító és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett legújabb bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében szerepel.