Sti

Additional tools

Air

Liste over luftfartselskaber med flyveforbud i EU

Europas luftfartssikkerhed er blandt de højeste i verden takket være effektiv gennemførelse af høje standarder. I tæt samarbejde med sikkerhedsmyndighederne i medlemslandene, andre lande og internationale luftfartsorganisationer bestræber EU sig på at hæve standarderne i hele verden. Nogle luftfartselskaber flyver stadig under forhold, der ikke lever op til væsentlige og internationalt anerkendte sikkerhedskrav.

For at forbedre sikkerheden yderligere har Kommissionen – i nært samråd med luftfartssikkerhedsmyndighederne i alle medlemslande – besluttet at forbyde visse luftfartselskaber at flyve i det europæiske luftrum, fordi de vurderes at være usikre og/eller ikke er tilstrækkeligt overvåget af deres myndigheder.

Hvis du vil se listen over luftfartselskaber med flyveforbud, kan du downloade dokumentet nedenfor (den fuldstændige liste) eller søge på hjemmesiden ved at klikke på knappen "Søg på selskaber med driftsforbud".

Download fuldstændig liste pdf - 400 KB [400 KB] български (bg)čeština (cs)Deutsch (de)eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)hrvatski (hr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) – opdateret den 16/06/2016

Den første liste (bilag A) omfatter alle flyselskaber, der har forbud mod at flyve i Europa. Den anden anden liste (bilag B) omfatter flyselskaber, der kun må flyve i Europa på visse betingelser. Begge lister opdateres regelmæssigt og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Inden der træffes foranstaltninger på grundlag af oplysningerne fra disse lister, bør alle brugere sikre, at de har den seneste udgave.

Seneste pressemeddelelse: IP/16/2176, 16/06/2016

MEDDELELSE
  • EU's sikkerhedsliste (dvs. "fællesskabslisten over luftfartselskaber med driftsforbud i Fællesskabet") er en liste over flyselskaber, som Kommissionen har besluttet at underlægge et fuldstændigt eller delvist driftsforbud i EU i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartselskabs identitet og på grundlag af rådgivning fra EU's Udvalg for Luftfartssikkerhed, for ikke at overholde de gældende internationale sikkerhedsnormer.
  • Kommissionen har bestræbt sig til det yderste for at kontrollere den nøjagtige identitet af alle luftfartselskaber på EU's sikkerhedsliste, blandt andet ved at angive de særlige unikke bogstavkoder, der er tildelt hvert enkelt flyselskab af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), certificeringslandet og nummeret på luftfartsoperatørcertifikatet (eller driftslicensen).
  • Ikke desto mindre har fuldstændig kontrol ikke har været mulig i alle tilfælde, f.eks. på grund af manglende oplysninger om nogle luftfartselskaber, der driver virksomhed på grænsen af eller helt uden for det anerkendte internationale luftfartssystem. Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan være luftfartselskaber, der ikke har driftsforbud, men drives under samme firmanavn som et luftfartselskab, der er opført på EU's sikkerhedsliste.
  • Endvidere har Kommissionen ikke nødvendigvis kendskab til navnene på og andre oplysninger om alle de luftfartselskaber, som er certificeret af et land, hvis luftfartselskaber alle er underlagt et driftsforbud. Selv om navnene på de pågældende luftfartselskaber, som Kommissionen ikke kender, ikke er opført på den europæiske liste, har de ikke desto mindre driftsforbud i EU på grund af forbuddet for alle luftfartselskaber, der er registreret i det pågældende land.
  • Luftfartselskaber, der har driftsforbud, vil kunne få tilladelse til at flyve i EU ved at bruge fly, som er leaset med besætning ("wet-leased") af et luftfartselskab, der ikke har driftsforbud, forudsat at de relevante sikkerhedsnormer er opfyldt. Et fly, der bruges ved sådanne operationer, kan blive betragtet, som om det tilhørte det forbudte luftfartselskabs flåde.

Ansvarsfraskrivelse

  • Denne meddelelse er kun vejledende og har ingen retligt bindende virkninger. Under alle omstændigheder er fortolkningen af EU-lovgivningen i sidste ende Domstolens rolle.
  • Europa-Kommissionen garanterer ikke rigtigheden af oplysninger i denne webapplikation, og Kommissionen påtager sig heller ikke noget ansvar for skade som følge af nogen form for brug af denne webapplikation.
  • Den eneste autentiske udgave af EU's sikkerhedsliste er den, som er vedhæftet den seneste gældende af Kommissionens gennemførelsesforordninger om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartselskaber med driftsforbud i Fællesskabet, som offentliggjort i EU-Tidende.