Cesta

Additional tools

Air

Seznam leteckých společností zakázaných v EU

Letecká doprava v Evropě je jedna z nejbezpečnějších na světě, protože zde platí přísné normy a tyto normy se pečlivě dodržují. V úzké spolupráci s bezpečnostními orgány v členských státech a v ostatních zemích a s mezinárodními organizacemi pro letectví usiluje Evropská unie o to, aby přísné bezpečnostní normy platily po celém světě. Nicméně některé letecké společnosti stále působí v podmínkách, které neodpovídají nezbytným, mezinárodně uznaným bezpečnostním požadavkům.

V zájmu vyšší bezpečnosti se Evropská komise – v úzké spolupráci s příslušnými orgány pro bezpečnost letectví všech členských států – rozhodla zakázat některým leteckým společnostem provozovat dopravu v evropském vzdušném prostoru, protože bylo zjištěno, že nesplňují bezpečnostní normy nebo nejsou pod dostatečným dohledem svých orgánů.

Pokud chcete nahlédnout do seznamu zakázaných leteckých společností, můžete si stáhnout dokument níže (úplný seznam). Na stránkách můžete také vyhledávat – klikněte na tlačítko „Hledat zakázané společnosti“.

Stáhnout úplný seznam pdf - 400 KB [400 KB] български (bg)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)hrvatski (hr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) –- aktualizováno k 16.06.2016

První seznam (příloha A) zahrnuje všechny letecké společnosti, které mají zakázáno provozovat lety v Evropě. Druhý seznam (příloha B) zahrnuje letecké společnosti, kterým je povoleno dopravu v Evropě provozovat pouze za zvláštních podmínek. Oba seznamy jsou pravidelně aktualizovány a zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie. Všichni uživatelé by se předtím, než na základě informací uvededených v těchto seznamech učiní jakékoli kroky, měli přesvědčit, zda mají k dispozici jejich nejnovější verze.

Nejnovější tisková zpráva: IP/16/2176, 16/06/2016

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ
  • Seznam zakázaných leteckých společností (tzn. „seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství“) je seznam leteckých společností, kterým se Evropská komise podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a na základě poradenství Výboru EU pro leteckou bezpečnost rozhodla z důvodu nesplnění příslušných mezinárodních bezpečnostních norem buď úplně nebo částečně zakázat provozování letecké dopravy v Evropské unii.
  • Maximální úsilí bylo vynaloženo k ověření přesné totožnosti všech leteckých společností na uvedeném seznamu, a to i pomocí jedinečných a specifických písmenných kódů (jsou-li známy) přiřazených každému leteckému dopravci Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO), certifikace daného státu a čísla osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nebo provozní licence.
  • Nicméně úplné ověření nebylo ve všech případech možné, například z důvodu nedostatku informací o některých leteckých společnostech, které by mohly fungovat na hranici nebo úplně mimo uznávaný režim mezinárodního letectví. Nelze proto vyloučit, že mohou existovat letecké společnosti, které nejsou zakázány, avšak provozují svou činnost pod stejným obchodním názvem jako letecká společnost na černé listině EU.
  • Komise tedy nemusí nutně znát název a další údaje každého leteckého dopravce, který je držitelem osvědčení země, jejíž letecké společnosti podléhají zákazu provozování letecké dopravy všechny. Ačkoli název letecké společnosti v takovém případě Komisi není znám a neobjevuje se na seznamu zakázaných leteckých společností, má daná letecká společnost i tak zákaz provozovat činnost na území Evropské unie z důvodu, že zákaz byl udělen všem leteckým společnostem v dané zemi registrovaným.
  • Leteckému dopravci, na kterého se vztahuje zákaz provozování letecké dopravy, by mohlo být povoleno provozování dopravy na základě toho, že použije letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se zákaz provozování letecké dopravy nevztahuje, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy. Letadlo používané pro tyto operace by mohlo být označeno jako součást flotily leteckých společností, na něž se zákaz vztahuje.

Právní upozornění

  • Toto oznámení má pouze informativní charakter a nemá žádné právně závazné účinky. Výklad práva Unie přísluší ve všech případech výhradně Soudnímu dvoru Evropské unie.
  • Evropská komise nezaručuje správnost informací poskytovaných přes tuto internetovou aplikaci a Evropská komise nepřijímá jakoukoli odpovědnost za veškeré škody, které mohou z této internetové aplikace vyplynout.
  • Jediná závazná verze seznamu zakázaných leteckých společností je verze v příloze aktuálně platného nařízení Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie.