Vigtig juridisk meddelelse
   
Kontakt   |   Søgning   
Fusionsenergi
Graphic element Home
Graphic element Energi og fusion: fremtidens udfordringer
Graphic element Det europæiske fusionsforskningsprogram
Graphic element Forskning i fusion
Graphic element Videnskaben bag fusion
Graphic element ITER - Næste skridt
Graphic element Langsigtet strategi
Graphic element Yderligere oplysninger
   
image image
Graphic element Andre tematiske projekter

 

image

Det europæiske fusionsforskningsprogram

Hele Europas fusionsforskning koordineres af Europa-Kommissionen og finansieres via Euratom (1), som udgør en del af Fællesskabets rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling. Programmet er således fuldstændigt koordineret og integreret på europæisk plan, og det gennemføres via to hovedmekanismer: 

  • Associeringskontrakter mellem Euratom og EU-medlemsstater (eller organisationer i disse stater) og ikke-medlemsstater, der er associeret med Euratom. Alle medlemsstater deltager på denne måde, ligesom Schweiz (siden 1979) og senest Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Letland og Rumænien. Forskere i Bulgarien, Slovakiet og Slovenien deltager i øjeblikket under tidsbegrænsede kontrakter for specifikke projekter.
  • Den europæiske fusionsudviklingsaftale (EFDA) koordinerer teknologiske aktiviteter, den videnskabelige udnyttelse af den fælles-europæiske torus, Joint European Torus (JET), og europæiske bidrag til internationalt samarbejde. Her ligger hovedvægten på det europæiske bidrag til det internationale demonstrationsprojekt af fusionsenergi, kaldet ITER.
(1) Euratom-traktaten (European Atomic Energy Community Treaty) blev etableret i 1957 med det formål at koordinere atomforskning og uddannelse i Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7