Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
De Europese Onderzoeksruimte
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Context en uitdagingen
Graphic element Feiten en cijfers
Graphic element Kaderprogramma’s voor onderzoek
Graphic element Het hoe en waarom
Graphic element Toekomstige EU onderzoeksperspectieven
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Context en uitdagingen

EOR in overdrive

De Europese Onderzoeksruimte werd in het leven geroepen om de samenhang en de impact van het Europese onderzoek te versterken. Het oprichtingsdocument Naar een Europese Onderzoeksruimte haalt een hele reeks concrete uitdagingen aan die het programma wil verwezenlijken.

Deze omvatten onder meer een beter gebruik van de wetenschappelijke rijkdommen en voorzieningen op Europees niveau, meer dynamische privé-investeringen in O&O, een toename van de menselijke hulpbronnen en een verhoogde mobiliteit van de onderzoekers, evenals het scheppen van meer geleidende voorwaarden voor een onderzoeksruimte van ‘gedeelde waarden’.

In wezen streeft de EOR ernaar om de verspreide resources en expertise te bundelen zodat belangrijke en lonende projecten op stapel kunnen worden gezet. Door een verbeterde informatie-uitwisseling en coördinatie is het de bedoeling om de administratieve formaliteiten terug te dringen – en de doeltreffendheid en het vertrouwen in het proces te helpen toenemen.

Menselijke hulpbronnen vormen de sleutel

Om de EOR leven in te blazen publiceerde de Commissie een document met de titel De EOR tot een realiteit verheffen: Richtlijnen voor EU Onderzoeksactiviteiten, dat eveneens hielp vorm te geven aan het Zesde Kaderprogramma.

Het beklemtoont onder meer het belang van nationale onderzoeksprogramma’s in netwerken en de waarde van gecoördineerde en gerichte EU onderzoeksprojecten en infrastructuur. Verder accentueert het document de centrale rol die de menselijke hulpbronnen – m. met name; de rol van de vrouw in de wetenschap, de mobiliteitsproblematiek van de wetenschappers, jongeren en wetenschap– spelen voor het versterken van Europese wetenschap en technologie in een Unie die zich uitbreidt. 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7