BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic elementDe Europese CommissieGraphic elementOnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Bosbranden

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

Graphic elementElk jaar breken er in Europa zo'n 45.000 bosbranden uit. Tussen 1989 en 1993 is alleen al in het Europese Middellandse-Zeegebied 2,6 miljoen hectare bos door brand vernietigd. Dit komt erop neer dat elke vijf jaar een gebied met de omvang van België van de kaart verdwijnt.......
Deze branden veroorzaken grote schade in menselijk opzicht (verlies van mensenlevens) en voor het milieu (aantasting van de flora en fauna). Ook de economisch gevolgen zijn niet gering: vernietiging van woningen, schade aan de bosbouw, kosten van de brandbestrijding enz.
De meeste van deze branden worden door de mens veroorzaakt. Er zijn echter ook heel wat natuurlijke factoren, zoals droogte, windsnelheid of terreingesteldheid, die invloed hebben op de snelheid waarmee de branden zich uitbreiden en bepalend zijn voor de omvang van de aangerichte schade.

 

Graphic elementWat er gedaan wordt

Brandbestrijding is een gecompliceerde zaak. Het onderzoek moet zorgen voor inzicht in het gedrag van een vuurhaard en de besluitvormers, de technici en de brandweer de middelen in handen geven om met de vereiste efficiëntie en snelheid op te kunnen treden.
De Europese Commissie financiert verschillende proefprojecten die bedoeld zijn om:
- risicogebieden exact te kunnen afbakenen;
- te zoeken naar trefzekere middelen om branden te signaleren;
- optimale oplossingen te vinden om branden binnen de perken te houden, onder controle te krijgen en te bestrijden en om de getroffen gebieden te herstellen.
Zo zorgt het MEGAFIRES-project voor een inventarisatie van de "kritische punten" in de mediterrane landen. Het MEFISTO-project werkt aan "real-time" simulatoren voor bosbranden. In het PROMETHEUS-project worden de effecten van branden op de vegetatie bestudeerd en wordt gezocht naar beheersmethoden waarmee de schade door branden kan worden beperkt.

 

Graphic element

MINERVE: een kwestie van methode
Weersvoorspellingen met risico-indicatoren voor bosbranden zijn van cruciaal belang voor de bescherming van bossen. Op die manier kunnen onder andere de bestrijdingsmiddelen beter worden ingezet. Het probleem is echter dat elk land op dit gebied zijn eigen methoden heeft. Het MINERVE-project is opgezet om de verschillende methoden die in de mediterrane landen worden gebruikt, te vergelijken. Uiteindelijk is er gezamenlijk gekozen voor een Canadees systeem (Indice Forêt Météo), dat met succes in Frankrijk is getest en voor iedereen betere resultaten zal opleveren.

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top