An Coimisiún Eorpach

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Conas a bheith bainteach
le 7ú Creatchlár an AE um thaighde

Treoir phóca do núíosaigh

Cé hé an duine a mbeadh an leabhrán seo úsáideach dó?

An téarmaí aithnidiúla duit téarmaí mar ‘FP6’, ‘CORDIS’, ‘Clár Sonrach’, ‘Glao ar thograí’? An raibh tú rannpháirteach i gCreatchláir thaighde AE ní ba luaithe? Más amhlaidh a bhí, is dócha gur cheart duit éirí as léamh a dhéanamh. Murab amhlaidh a bhí, ansin, b’fhéidir go dtabharfaidh na leathanaigh seo a leanas thú beagán níos gaire do rannpháirtíocht in ‘FP7*’. Treoir shimplí is ea an doiciméad seo ar conas a bheith bainteach leis an 7ú Creatchlár um thaighde AE (FP7*), arb é príomhuirlis an Aontais Eorpaigh é chun taighde a mhaoiniú san Eoraip.

Inseoidh an leabhrán seo duit cad iad na réimsí agus na gníomhaíochtaí a bhfuil sé ar intinn ag an AE iad a mhaoiniú faoin gclár, agus cá háit le dul más mian leat iarratas a dhéanamh ar an maoiniú sin.

Tá eolas níos cuimsithí ar gach ceann de na ranna seo a leanas le fáil ar na láithreáin ghréasáin tiomanta seo a leanas:

ec.europa.eu/research/fp7/
cordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Barr an leathanaigh