Euroopan aluekehitysrahasto

EAKR:llä pyritään vahvistamaan taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa korjaamalla alueiden välistä epätasapainoa.

Lisätyökalut

 •  
 • Pienennä tekstiä  
 • Suurenna tekstiä  

EAKR:n investoinneissa keskitytään moniin painopistealoihin. Sitä kutsutaan "temaattiseksi keskittämiseksi".

 • innovointi ja tutkimus
 • digitaalistrategia
 • pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) tuki
 • vähähiilinen talous

Näille painopistealoille osoitetut EAKR:n määrärahat riippuvat alueen luokasta.

 • Kehittyneemmillä alueilla vähintään 80 prosenttia määrärahoista on keskitettävä vähintään kahteen näistä painopistealoista.
 • Siirtymäalueilla keskitetään 60 prosenttia määrärahoista.
 • Vähemmän kehittyneillä alueilla määrärahoista keskitetään 50 prosenttia.

Osa EAKR:n määrärahoista on lisäksi kanavoitava erityisesti vähähiilisen talouden hankkeisiin.

 • Kehittyneemmät alueet: 20 prosenttia
 • Siirtymäalueet: 15 prosenttia
 • Vähemmän kehittyneet alueet: 12 prosenttia

Euroopan alueellinen yhteistyö

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmissa vähintään 80 prosenttia määrärahoista keskitetään näille edellä mainituille neljälle painopistealalle.

Alueelliset erityispiirteet

EAKR:ssä kiinnitetään myös erityistä huomiota alueellisiin erityispiirteisiin. EAKR:n toiminnan tarkoituksena on vähentää kaupunkialueiden taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia ongelmia ja keskittyä erityisesti kaupunkialueiden kestävään kehitykseen. Tälle alalle varataan vähintään viisi prosenttia EAKR:n määrärahoista kaupunkien hallinnoimien "yhdennettyjen toimien" nojalla.

Maantieteellisistä luonnonhaitoista kärsivät alueet (syrjäiset alueet, vuoristoalueet tai harvaan asutut alueet) hyötyvät erityiskohtelusta. Myös syrjäisimmät alueet saavat EAKR:stä erityistukea niiden syrjäisyydestä johtuvien mahdollisten haittojen käsittelyyn.