Europos Komisijos logotipas

NEWSLETTER

Nr. 119. 2013 metai. Lapkritis. 21 diena

Sveikata ES

Jūsų patikimos informacijos apie visuomenės sveikatą portalas

Per Europos informavimo apie antibiotikus dieną daugiau kaip 40-yje šalių antibiotikus vartoti raginama apdairiai

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktorius Marc Sprenger

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktorius Marc Sprenger

Antibiotikams atsparių infekcijų daugėja nerimą keliančiu greičiu, ir jos kelia didelį pavojų žmonių sveikatai. Norint sulėtinti antibiotikams atsparių bakterijų atsiradimą ir plitimą pirmiausia būtina gerinti antibiotikų vartojimo įpročius. Tiek žmonės, tiek gyvūnai antibiotikus dažnai vartoja netinkamai ir be reikalo.

 

2001 m. Tarybos rekomendacijoje dėl racionalaus antimikrobinių medžiagų naudojimo medicinoje nurodyta, kad ES valstybės narės turėtų informuoti visuomenę apie apdairaus antimikrobinių medžiagų naudojimo svarbą. 2008 m. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, siekdamas p [...]

Šiame numeryje

ES naujienos » 
Pranešimai iš visos Europos » 
Artėjantys renginiai » 
  Užsiprenumeruokite informacinį biuletenį
  Ankstesni leidimai
  Siūlykite naujienas ir renginius
  Nusiųsti draugui

Visi šio leidinio teminiai straipsniai  »

Kiti teminiai straipsniai

Sveikatos programos projektai »

Atsparumas antibiotikams ir jų išrašymas ES vaikams (ARPEC)

m. ES apdovanojimai už žurnalistinį darbą sveikatos srityje. Straipsniai »

„Gyvybės pilnas kūnas“, 2012 m. Belgijos nacionalinis laureatas Kim Verhaeghe

„Kai vaistai nebeveikia“, 2011 m. Jungtinės Karalystės nacionaliniai laureatai ir pirmosios vietos laimėtojai Ben Hirschler ir Kate Kelland

„Pralaimime karą su supermikrobais“, 2011 m. Airijos nacionalinis laureatas Gary Finnegan

 
 

ES naujienos 

Už sveikatos reikalus atsakingo ES Komisijos nario Tonio Borgo teigimu, apie 80 proc. širdies ir kraujagyslių ligų iš esmės galima išvengti  »

Praėjusią savaitę Komisijos narys T. Borgas Širdies ir kraujagyslių sveikatos savaitės proga kreipėsi į EP narių „Širdies“ grupę, pabrėždamas prevencijos svarbą kovojant su širdies ir kraujagyslių ligomis.

Novatoriškų kovos su lėtinėmis ligomis metodų visuomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemų srityje svarstymas  »

2011 m. birželio 6 d. posėdyje Europos Sąjungos Taryba priėmė išvadas dėl novatoriškų kovos su lėtinėmis ligomis metodų visuomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemų srityje ir paragino valstybes nares bei Komisiją pradėti svarstymo procesą, kad lėtinių ligų keliamos problemos būtų sprendžiamos kuo veiksmingiau.

Antroji sveikatos programa. Priimtas sprendimas dėl dotacijų skyrimo 2013 m.  »

Spalio 29 d. priimtas sprendimas dėl 2013 m. dotacijų skyrimo projektams pagal Antrąją sveikatos programą (2008–2013 m.).

Įsigalioja Sprendimas dėl didelių tarpvalstybinių grėsmių sveikatai  »

Naujasis sprendimas yra svarbus žingsnis siekiant pagerinti sveikatos saugumą ES ir apsaugoti piliečius nuo įvairių grėsmių sveikatai: galimų pandemijų ir didelių tarpvalstybinių grėsmių, kylančių dėl užkrečiamųjų ligų, cheminių, biologinių arba ekologinių nelaimių ir kt.

Iš dantų amalgamų išsiskiriantis gyvsidabris. Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinio komiteto (SCHER) nuomone pagrįsta faktų suvestinė  »

Naujoje faktų suvestinėje apibendrinami iš dantų amalgamų išsiskiriančio gyvsidabrio pavojai aplinkai ir netiesioginis poveikis sveikatai.

Komisijos ataskaitoje pabrėžiamos tikslinės medicinos suteikiamos galimybės  »

Europos Komisija paskelbė ataskaitą, kurioje apžvelgiama tikslinės medicinos srityje padaryta pažanga, kuria suteikiama galimybė pacientams pasiūlyti naujų gydymo būdų.

Pranešimai iš visos Europos 

Paskelbta pirma sezoninio gripo ataskaita  [Italija]  »

Kartu su gairėmis ir informacine medžiaga paskelbta pirma 2013 m. sezoninio gripo ataskaita. Sezoninis gripas yra pagrindinė neatvykimo į darbą ir mokyklą priežastis. Net ir šiais laikais ji yra trečia pagal dažnumą mirties nuo užkrečiamųjų ligų priežastis Italijoje.

Atsparumo antimikrobinėms medžiagoms penkerių metų (2013–2018 m.) strategija  [Jungtinė Karalystė]  »

Šioje strategijoje nustatomi veiksmai, kuriais siekiama išspręsti didžiausias atsparumo antimikrobinėms medžiagoms problemas daugiausia dėmesio skiriant antibiotikams. Pagrindinis strategijos tikslas – pasiekti, kad atsparumas antimikrobinėms medžiagoms atsirastų rečiau ir būtų mažiau paplitęs.

Alkoholis Slovėnijoje. Piktnaudžiavimo alkoholiu tendencijos bei padariniai sveikatai ir veiksmų pasiūlymai  [Slovėnija]  »

Naujoje Slovėnijos parengtoje ataskaitoje nurodomos piktnaudžiavimo alkoholiu tendencijos, padariniai sveikatai ir siūlomos veiksmingos priemonės, kurių reikėtų imtis alkoholio politikos srityje.

Artėjantys renginiai 

4-asis E. sveikatos tinklo narių susitikimas (Briuselis, 2013 m. lapkričio 19 d.)  »

Per susitikimą bus priimtos pirmosios paciento duomenų santraukos gairės. Šios neprivalomos gairės yra rekomendacijos, kokia pagrindine medicinine informacija apie pacientą turėtų dalytis ES valstybės narės ir kaip jos turėtų tai daryti. Gairės parengtos atsižvelgiant į Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvą, jomis remiamas jos gydymo tęstinumo tikslas.

Europos inovacijų partnerystė vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje (Briuselis, 2013 m. lapkričio 25 d.)  »

Konferencija siekiama skatinti aukšto lygio politines diskusijas, kaip geriausia labiau naudoti inovacijas sveikatos priežiūros sistemose reaguojant į demografines problemas ir kaip kurti susijusias ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo galimybes.

Europos kovos su vėžiu partnerystės atviras forumas (EPAAC) (2013 m. lapkričio 26–27 d.)  »

Forume, kuris vyks Slovėnijos nacionaliniame visuomenės sveikatos institute, bus aptariami nacionaliniai kovos su vėžiu planai ir patikros, taip pat dabartinės ir galutinės EPAAC išvados.

Europos pacientų forumo 2014 m. ES rinkimų kampanija  »

Kampanija siekiama pabrėžti, kad pacientai gali padėti panaikinti pagrindines kliūtis pacientams naudotis aukštos kokybės, veiksminga ir tvaria sveikatos priežiūra.

Bendra atsparumo antimikrobinėms medžiagoms konferencija (Briuselis, 2013 m. gruodžio 11 d.)  »

Europos Komisija rengia šią konferenciją siekdama atlikti Kovos su atsparumo antimikrobinėms medžiagoms keliamomis grėsmėmis veiksmų plano tarpinį vertinimą. Diskusijose daugiausia dėmesio bus skiriama būsimiems uždaviniams ir numatytų priemonių, kuriomis siekiama sumažinti didėjantį atsparumo antimikrobinėms medžiagoms pavojų, paskatoms bei galimiems apribojimams.

Šis informacinis biuletenis parengtas 23 oficialiosiomis ES kalbomis
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Į šį pranešimą atsakymo nerašykite – jis gautas iš netikrinamos e. pašto dėžutės.

Jei norite atsisakyti šio informacinio biuletenio prenumeratos, spustelėkite čia