Nusiųsti draugui
google +
Variantas spausdinti

Teikite informacijos apie renginius ir naujienas

Europos Sąjungos visuomenės sveikatos portalas skirtas sudaryti sąlygas Europos piliečiams naudotis paprasta, aiškia ir moksliškai pagrįsta informacija apie sveikatą ir su ja susijusią veiklą. Portalas skirtas tiems, kurie ieško informacijos apie poveikį sveikatai ir naujausių duomenų apie Europos, nacionaliniu bei tarptautiniu mastu priimamus sprendimus.

Suinteresuotieji asmenys ir plačioji visuomenė Europos sveikatos klausimais informuojami portalo naujienų ir renginių skyreliuose. Visuomenės sveikatos portale reklamuojami renginiai – tai Europos masto Bendrijos remiamos arba su svarbiais sveikatos Europoje aspektais susijusios konferencijos, viešos ir apskritojo stalo diskusijos bei kampanijos.

Organizacijos gali teikti skelbimus apie būsimus renginius ir naujienas, kurias norėtų skelbti portale.

Informacijos apie renginius ir naujienas teikimo kriterijai

Visoms nuorodoms į Visuomenės sveikatos portalą ir jame skelbiamai informacijai taikomi šie atrankos kriterijai: patikimumas, skaidrumas ir prieinamumas. Reikalaujama, kad iš tinklaviečių atrinkta informacija būtų bent tiesiogiai susijusi su portalo temomis ir lengvai suprantama. Tinklavietėse turėtų būti pateikta tiesiogiai susijusios, nemokamos informacijos bent viena oficialiąja Bendrijos kalba. Daugiau apie tai žr. dokumentą „ 2002 m. eEuropa. Su sveikata susijusių tinklaviečių kokybės kriterijai“

Visą tinklaviečių turinį prižiūri valstybių narių ir tarptautinių organizacijų redakcinė valdyba, parengusi portalo redakcijos politiką. Su šia valdyba galima pasikonsultuoti dėl konkrečių užklausų ir turinio tvirtinimo.

Kaip užpildyti formą

Visoms naujienoms ir informacijai apie renginius keliami šie reikalavimai:

  • Pavadinimas ir aprašymas turi būti ne ilgesnis kaip 300 ženklų, įskaitant tarpus.
  • Naujienų arba renginių interneto adresas (nuoroda) (patikrinkite, ar jis veikia, prieš įrašydami į atitinkamą laukelį).

Taikoma tokia tvarka:

1. Tiksliai užpildykite pirmą skyrelį „Asmeninė informacija (informacija apie organizaciją)“.

2. Formoje įrašykite pirmiau nurodytus reikalavimus atitinkančią informaciją:

  • apie renginius (nurodykite jų pradžios ir pabaigos datas);
  • apie naujienas (labai svarbu, kad tai būtų paskutinės naujienos).

3. Užpildę visus laukelius spustelėkite mygtuką „Siųsti“.


Pastaba: visos pateiktos naujienos ir informacija apie renginius iš pradžių patvirtinamos, po to keliamos į portalą.

Asmeninė informacija (informacija apie organizaciją) :
(*)= privalomi duomenys
Informacija apie naujienas (renginį)
Naujienų (renginio) datos : (dd/mm/yyyy)