Logo Európskej komisie

NEWSLETTER

Číslo 114, 12 September 2013

Zdravie - EÚ

Vaša brána k hodnoverným informáciám z oblasti verejného zdravia

Opatrenia EÚ na boj proti obezite a podporu zdravšieho životného štýlu

Philippe Roux, vedúci oddelenia, GR SANCO, oddelenie C4, Determinanty zdravia

Philippe Roux, vedúci oddelenia, GR SANCO, oddelenie C4, Determinanty zdravia

Stačí sa pozrieť na čísla a rozširujúci sa obvod pásu ľudí v Európe a je nám jasné, že miera obezity stúpa. Obezita u detí je mimoriadne znepokojujúci trend, ktorý môže viesť k celoživotným zdravotným problémom, ako sú cukrovka, srdcové ochorenia a ďalšie závažné chronické ochorenia.

V rámci členských štátov Európskej únie je v priemere 17 % dospelej populácie obéznych. 52 % dospelej európskej populácie trpí nadváhou alebo obezitou. Znamená to, že nadváhou alebo obezitou trpí jeden z dvoch dospelých a takmer každé tretie dieťa.

Európska únia sa aktívne zapája do boja proti obezite. Stratégia ri [...]

V tomto vydaní

Správy z EÚ » 
Správy z celej Európy » 
Pripravované podujatia » 
Nové publikácie » 
  Predplatiť
  Predchádzajúce vydania
  Navrhnúť uverejnenie správy alebo podujatia
  Poslať priateľovi

Prečítajte si všetko o téme tohto vydania  »

Ďalej v rámci témy vydania

Projekty v rámci Programu verejného zdravia »

Partnerstvo, zdravá strava a inovatívne riadenie sú nástroje na boj proti obezite a nadváhe (kontrola obezity)

Zdravé deti v zdravých rodinách (Zdravé deti)

Animačné programy pre deti zamerané na výučbu a ovplyvňovanie hodnôt a názorov na zdravé stravovanie a fyzickú aktivitu (ACTIVE)

Boj proti obezite prostredníctvom ponuky a dopytu (FOOD)

Novinárska cena EÚ za zdravie – Články »

„Zdravotnícke výstražné psy pre diabetikov a autistov.“ Autor: Melisa Tuyaová Sánchezová, národná víťazka zo Španielska 2012

 
 

Správy z EÚ 

Európska komisia – webová lokalita verejného zdravia spájajúca problematiku zdravia v celej Európe  »

GR pre zdravie a spotrebiteľov s potešením predstavuje novú verziu webovej lokality Komisie pre verejné zdravie, ktorá je prispôsobená novým zariadeniam s internetom, najmä navigácii na smartfónoch a tabletoch, a zahŕňa aj portál Zdravie-EÚ a jeho spravodajcu.

Projekt „Prestaň fajčiť s Barçou“ vyhral cenu Európskej pľúcnej nadácie (ELF) za zlepšenie zdravia pľúc  »

Toto ocenenie bolo predstavené na výročnom kongrese Európskej respiračnej spoločnosti, na ktorom sa zúčastnilo približne 20 000 zdravotníckych pracovníkov, aby diskutovali o najnovšom pokroku v respiračnej medicíne.

„Správa o nerovnostiach v oblasti zdravia v EÚ“  »

V tejto správe sú opísané hlavné opatrenia, ktoré Európska komisia prijala na vykonávanie svojho oznámenia o nerovnostiach v oblasti zdravia z roku 2009. Zároveň obsahuje prehľad o rozsahu a trendoch v nerovnostiach v oblasti zdravia v EÚ od roku 2000.

Novinárska cena EÚ za zdravie  »

Posledný mesiac na predloženie uverejnených článkov do piateho vydania Novinárskej ceny EÚ za zdravie: uzávierka: 30. septembra 2013.

Nový symbol označuje lieky, ktoré sú predmetom ďalšieho monitorovania.  »

Od 1. septembra umožní nový symbol (vložiť symbol) pacientom a zdravotníkom určiť lieky, ktoré sú predmetom ďalšieho monitorovania.

Na základe rozhodnutia Komisie bola zriadená nová expertná skupina pre zriedkavé choroby  »

Rozhodnutie Komisie bolo prijaté 30. júla 2013 a bola uverejnená výzva na vyjadrenie záujmu.

„Polovica skóre“  »

Videozáznam o registrácii pacientov so zriedkavými ochoreniami, ktoré vyrobila EPIRARE (Európska platforma pre registre zriedkavých ochorení) a ktoré bolo financované z programu EÚ v oblasti zdravia.

Správy z celej Európy 

Národná kampaň za paliatívnu starostlivosť a liečbu bolesti  [Taliansko]  »

Ide o iniciatívu, ktorá občanom Talianska predstavuje existenciu právneho štátu, ktorý zaručuje a chráni prístup k starostlivosti pre chorých a pacientov s chorobou v konečnom štádiu.

Nové odporúčania týkajúce sa očkovania detí proti rotavírusu  [Nemecko]  »

Stály výbor pre očkovanie v inštitúte Roberta Kocha (STIKO) uverejnil nový harmonogram imunizácie. Zmenili sa aj odporúčania pre očkovanie proti hepatitíde B a chrípke.

Change4Life Eat well, Move more, Live longer (Zmena pre život – jedzte lepšie, viac sa hýbte a žite dlhšie)  [Spojené kráľovstvo]  »

Ide o kampaň, ktorá podporuje zmenu životného štýlu. „Moderný život“ môže znamenať, že sme oveľa menej aktívni. Vzhľadom na obrovské možnosti sledovať televíziu alebo hrať počítačové hry, pohodlie a ponuku rýchleho občerstvenia, ktoré máme k dispozícii, sa už toľko nehýbeme alebo nejeme tak zdravo, ako sme boli zvyknutí.

Pripravované podujatia 

Uplatňovanie behaviorálneho náhľadu na tvorbu politiky (Brusel, 30. septembra 2013)  »

Diskusie, ktoré sa budú konať v priebehu tohto podujatia, nám pomôžu pochopiť, ako by bolo možné využiť behaviorálnu ekonomiku na ovplyvňovanie verejnej politiky v Európskej komisii.

Seminár o vystavení človeka elektromagnetickým poliam  »

Veľa sa diskutuje o elektromagnetických poliach z mobilov a rádiostaníc. Projekt LEXNET je zameraný na minimalizovanie expozície vyvolanej budúcimi sieťami. Na tomto seminári budú predstavené predbežné výsledky získané v rámci tohto projektu a zhromaždené pripomienky a želania.

6. európska konferencia verejného zdravia – „Dosiahli sme už zdravie v Európe? Poučenie z minulosti, budovanie budúcnosti“ (Brusel, 13. – 16. novembra 2013)  »

Cieľom tejto konferencie je prispieť k zlepšeniu verejného zdravia v Európe tým, že výskumným pracovníkom, politikom a odborníkom z praxe v oblasti verejného zdravia poskytne prostriedky na výmenu informácií a platformy na diskusiu.

Nové publikácie 

„Ľahko čitateľná veda“ o nanooxide zinočnatom v krémoch na opaľovanie  »

Niektoré krémy na opaľovanie v súčasnosti obsahujú nanočastice oxidu zinočnatého, ktoré sú minimálne v jednom rozmere menšie ako 100 nanometrov. Tento nanomateriál môže mať fyzikálne a chemické vlastnosti, ktoré sa líšia od predchádzajúcich prípravkoch tej istej látky. Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (VVBS) sa nedávno touto témou dôkladne zaoberal.

Hodnotenie pridanej hodnoty stratégie EÚ na podporu členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd spôsobených alkoholom  »

V tejto hodnotiacej správe sa dospelo k záveru, že doterajšie opatrenia priniesli zreteľné výsledky z hľadiska podpory činnosti členských štátov, a že priebežná koordinácia a opatrenia na úrovni EÚ prispejú k udržaniu a posilneniu spoločného prístupu.

Téma nasledujúceho vydania

Diskriminácia v oblasti zdravia

Tento spravodajca je dostupný v 23 úradných jazykoch EÚ
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Správa bola zaslaná z nemonitorovanej adresy. Preto na ňu, prosím, neodpovedajte.

Ak chcete zrušiť pravidelné zasielanie tohto bulletinu, kliknite tu