Tato stránka byla uložena do archívu dne 02/02/2015
02/02/2015

Cesta

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Hračkářský průmysl

V Evropské unii žije přibližně 80 milionů dětí mladších 14 let a v sektoru zabývajícím se výrobou hraček a her působí asi 2 000 firem zaměstnávajících více než 100 000 lidí, přičemž většina z nich jsou malé a střední podniky (MSP).

Hračky a hry jsou pro rozvoj dítěte zásadně důležité. Za zaručení bezpečnosti svých výrobků odpovídají výrobci, ovšem na zajištění toho, aby hračky prodávané v evropských obchodech splňovaly veškeré bezpečnostní požadavky, se musí podílet také dovozci, notifikované subjekty English (en)a národní orgány.

Je zásadně důležité, aby bezpečnostní normy a požadavky na bezpečnost dokázaly udržet krok s nejnovějšími trendy ve výrobě hraček, především s ohledem na neustálý vývoj nových materiálů a výrobních technologií.

Vnitřní trh s hračkami, v jehož rámci byly harmonizovány bezpečnostní požadavky na hračky v rámci celé EU, pozitivně přispěl k rozvoji celého hračkářského sektoru a k ochraně spotřebitele. Nová směrnice o bezpečnosti hraček English (en) zpřísňuje ustanovení týkající se vynutitelnosti a zavádí nové bezpečnostní požadavky, které dětem i do budoucna zaručí co nejvyšší úroveň ochrany.

Nová směrnice upravuje stávající pravidla týkající se prodeje hraček v EU vyrobených nebo do EU dovezených s cílem snížit počet nehod souvisejících s použitím hraček a dosáhnout dlouhodobě příznivých dopadů na zdraví.

V současné době jsou pro Evropu nejdůležitějším exportním partnerem USA a v případě importu je to Dálný východ. Pro evropský hračkářský průmysl je jednou z hlavních obchodních příležitostí exportní potenciál vysoce kvalitních evropských výrobků, který Komise podporuje zlepšováním podmínek přístupu na trhy třetích zemí.

European Toy Safety Campaign

Hlavní témata

  • Guidance to toy safety legislation English (en)
  • Legislation: Toy Safety Directives English (en)
  • Ensuring toy safety for our children English (en)
  • Reference documents Deutsch (de)English (en)français (fr)

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku