IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 DP Search


Search Results: 14 records found, page 1 of 1

Title Theme Year DP Id.
Stredisko pre štúdium práce a rodiny 4H 2004 SK-40
Záujmové združenie žien Aspekt 4H 2004 SK-41
Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu 4H 2004 SK-42
FEMAN - Slovensko - európska kultúrna spoločnosť 4H 2004 SK-43
Únia materských centier 4H 2004 SK-44
Európska rómska pracovná agentúra 4H 2004 SK-45
Inštitút pre verejné otázky 4H 2004 SK-46
Ibis Acam s.r.o 4H 2004 SK-49
Národné lesnícke centrum 4H 2004 SK-50
Centrum rodových štúdií pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 4H 2004 SK-51
OZ Empíria 4H 2004 SK-52
Centrum pre výskum regiónov, n.o. 4H 2005 SK-65
Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o., 4H 2004 SK-66
Združenie žien Slovenska 4H 2005 SK-67

 

Result page(s): 1

 


Current applied full text search conditions:


DP - Full text search :  
Basic filters
Round: The DP must:
Country must be: Theme must be:

Activity must be: ( between conditions)
=
=
=
Advanced filters
DP must be: DP status must be:
DP Linguistic skills must be: Transnational co-operation geographical preferences must be:
Beneficiaries (assistance to persons) must be: ( between conditions)
=
=
=
Beneficiaries (assistance to systems and accompaying measures) must be: ( between conditions)
=
=
=
Transnational co-operation intended or searched must be:
=
=
=


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics