Cale de navigare

Grupuri consultative

Grupurile consultative au fost create pentru a reafirma angajamentul Comisiei de a consulta părţile interesate într-un mod deschis şi transparent, la începutul ciclului de elaborare a politicilor. Acestea analizează în amănunt propunerile politice, în cadrul unor reuniuni periodice.