Cesta

Další nástroje

 O nás

Generální ředitelství pro rozpočet je jedním z útvarů Evropské komise. Pracuje v něm přibližně 500 zaměstnanců a tvoří jej pět ředitelství se sídlem v belgickém Bruselu. Zaměstnanci pocházejí ze všech zemí EU.

Zaměstnanci Generálního ředitelství pro rozpoč

Mezi odborné specializace zaměstnanců patří: účetnictví, ekonomie, finance, obchod, programování, audit, právo, komunikace, řízení lidských zdrojů, evropská veřejná správa a další oblasti.

Who's who – oficiální adresář GŘ BUDG

Günther H. Oettinger Günther H. Oettinger
Rozpočet a lidské zdroje
Nadia Calviño, generální ředitelka pro rozpočet Nadia Calviño
Generální ředitelka pro rozpočet
fr fr en