Cesta

Představení generálního
ředitelství
Poslání
Organizační schéma
Podrobnější informace najdete na stránkách "Finanční plánování a rozpočet", které jsou k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině.

Další nástroje

 Představení generálního ředitelství

Úkolem generálního ředitelství pro rozpočet je zajišťovat od rozpočtového orgánu – Evropského parlamentu a Rady ministrů – zdroje potřebné pro provádění politik Unie, podporovat řádné řízení prostředků Společenství a dokládat užití rozpočtových prostředků. GŘ se skládá ze čtyř ředitelství se sídlem v Bruselu a jeho personál čítá téměř 420 osob.

Rozpočtová role generálního ředitelství spočívá v tom, že řídí výdaje Společenství ve střednědobém finančním výhledu a současně, že podporováním konstruktivního dialogu mezi orgány zajišťuje, aby roční rozpočtový proces probíhal hladce.

Ačkoli generální ředitelství pro rozpočet není zapojeno do správy rozpočtových prostředků, kterou provádí provozní oddělení Komise, je odpovědné za shromažďování vlastních příjmů Komise od členských států, které financují unijní rozpočet.

Součástí generálního ředitelství je rovněž účetní oddělení Komise, které sestavuje finanční výkazy Unie (účty Komise a konsolidované účty evropských orgánů).

Připravuje také pravidla, jimiž se řídí finanční prostředky Evropské unie a tím, že poskytuje poradenství a školení, podporuje řádné finanční řízení v rámci odborů Komise. Prostřednictvím těchto činnosti vykonává generální ředitelství rozhodující roli v procesu správní reformy, která má za cíl vytvořit vysoce kvalitní orgány veřejné správy, což těmto orgánům umožní plnit úkoly, které jim byly svěřeny Smlouvou.

DG Budget Management plan en

Kristalina Georgieva -  Vice-President, Budget & Human Resources Kristalina Georgieva
Místopředsedkyně
Rozpočet a lidské zdroje
Nadia Calviño, generální ředitelka pro rozpočet Nadia Calviño
Generální ředitelka pro rozpočet
fr fr en
Další stránky  

Multiannual Financial Framework 2014-2020

Otázky týkající se Evropy?