На 2 май между 10 до 13 часа очакваме в Младежката зона на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) всички, които искат да получат информационни материали за ЕС и да научат как да участват в доброволчески дейности и в международни и национални младежки и образователни програми. Наши гости ще бъдат Национална информационна система за младежта, CVS-Bulgaria, Фондация Смарт, Форум КЛЮЧ, Европейската комисия в България, Еврогайдънс в България, Europass България и Eurodesk България!Освен изложението на дейностите и инициативите на нашите гости, ще можете да присъствате на 2 интересни презентации:

11:00 - Европейската доброволческа служба и Европейския корпус за солидарност ще ни представят експертите от Националната агенция на "Еразъм+", а в 

12:00 - колегите от Министерство на младежта и спорта (ММС) ще ни представят Националните програми за финансиране на младежки дейности, които ММС администрира.

Вижте всички над 50 събития от Европейската седмица на младежта в България на www.youthweek.eu.

Expected number of participants:

80