"Wings for Life World Run" е световно спортно събитие, в което всеки е победител и се провежда паралелно из целия свят. Всяка година се провежда в един и същи ден и всички участници стартират в един и същи час. Тази година и сдружение "МИС" ще се включи, като ще промотираме събитието сред жителите на град Разлог.

Expected number of participants:

200