Поканили сме успели хора от различни сфери на реализация, които ще говорят за успеха и за това какво за тях е успехът. Чрез тези истории искаме всъщност да представим и нашата организация, която може да помогне на младите да придобият практически опит чрез нашите програми и стажове.

Expected number of participants:

50